Dermatoloog

                          
            index


een informatiefolder van de dermatoloog
Wat is een dermatoloog?
Een dermatoloog is een arts die zich na de basisopleiding tot arts (duur: 6 jaar), zich verder heeft gespecialiseerd in huidziekten. Deze vervolgopleiding duurt vijf jaar en kan aan alle universiteitsziekenhuizen in Nederland worden gevolgd.

Wat houdt het specialisme dermatologie in?
De dermatologie (letterlijk: huidkunde) kent vier belangrijke pijlers:

 • algemene dermatologie (herkennen en behandelen van huidaandoeningen)
 • flebologie (herkennen en behandelen van spataderen en huidafwijkingen die veroorzaakt worden door een gestoorde doorbloeding van de  benen)
 • dermatochirurgie (chirurgische behandeling van goedaardige- en kwaadaardige huidtumoren)
 • venereologie (het herkennen en behandelen van geslachtsziekten).
Elke dermatoloog wordt in deze vier pijlers tijdens de opleiding uitgebreid getraind.
Vaak heeft een dermatoloog of een afdeling dermatologie een specialiteit. Zo hebben sommige dermatologen extra belangstelling voor bijvoorbeeld lasertherapie, erfelijke aandoeningen, pigmentatiestoornissen, spataderen, lymfoedeem of huidafwijkingen bij kinderen. Sommige dermatologen zijn zo gespecialiseerd dat patienten met speciale problemen vanuit het hele land naar hun worden verwezen. Naast deze bijzondere bekwaamheden moet echter elke dermatoloog het volledige vak beheersen en de vakkennis op peil houden. Daarom zijn er landelijk en internationaal nascholingscursussen, waarvan elke dermatoloog er jaarlijks verschillende moet volgen om zijn/haar registratie als dermatoloog te kunnen houden.

Hoe stelt de dermatoloog een diagnose?

 • 'Op het oog'
  • Vaak kan de dermatoloog een diagnose al 'op het oog' stellen. Het beeld is dan zo kenmerkend dat verder onderzoek niet nodig is. De behandeling kan, zo nodig, direct worden  ingesteld.
 • Huidbiopt
  • Soms is het nodig een klein stukje van het zieke weefsel op te sturen naar de patholoog voor verder onderzoek. Dit noemt men een biopt. Na een verdoving wordt met een rond mesje (dat lijkt op een heel klein appelboortje) een klein pijpje huid verwijderd. De patholoog geeft doorgaans na 1 tot 2 weken de uitslag door.
 • Huidkweek
  • Stukjes van de huid kunnen naar het laboratorium worden gestuurd om te kijken of er sprake is van een bacterie- virus- of schimmelinfectie. De kweek is (afhankelijk van de soort) tussen de 3 dagen en 8 weken bekend.
 • Microscopie
  • Als de arts een schimmelinfectie van de huid vermoedt kan hij dit onderzoeken door enkele huidschilfers onder de microscoop te onderzoeken. De uitslag is binnen 15 minuten bekend.
 • Allergie onderzoek
  • Wanneer als oorzaak van een huidafwijking een allergie vermoed wordt kunnen verschillende soorten allergietesten worden uitgevoerd, waarvan sommige door de dermatoloog zelf.
 • Vaatonderzoek
  • Met een echo-apparaatje kan bij patienten met spataderen de toestand van de bloedvaten worden vastgesteld. Dit zogenoemde 'doppler-onderzoek' wordt door de dermatoloog op de polikliniek uitgevoerd. Soms wordt dit onderzoek aangevuld met andere vaatonderzoeken. Deze lvinden doorgaans plaats op de Rontgen-afdeling van het ziekenhuis.
 • Ander onderzoek
  • Soms zijn andere onderzoeken nodig om een diagnose te stellen, zoals bloed- en urineonderzoek en rontgenfoto's.

Welke behandelingen kan een dermatoloog toepassen?

 • Geneesmiddelen
  • Net als andere artsen schrijft de dermatoloog vele soorten geneesmiddelen voor. Onder deze geneesmiddelen bevinden zich relatief veel cremes en zalven: dit is natuurlijk niet verbazend gezien de aard van de ziekten waarmee de patienten komen.
 • Chirurgie
  • De door de dermatoloog toegepaste chirurgische ingrepen varieren van het eenvoudig 'afschaven' van goedaardige moedervlekken tot lokale reconstructies van de huid in het gezicht na het verwijderen van huidkanker.
 • Branden, vriezen, etsen...
  • Diverse goedaardige huidafwijkingen (zoals goedaardige moedervlekken, wratten etc.) kunnen worden behandeld met wegbranden (coaguleren), bevriezen met stikstof (cryotherapie) of wegetsen met etsende vloeistof.
 • Spataderen inspuiten
  • Deze techniek (die ook wel door chirurgen wordt uitgevoerd) heet officieel sclerocompressie-therapie. Kleine- en middelgrote spataderen komen voor deze therapie in aanmerking.
 • Operatieve spataderverwijdering
  • Tegenwoordig wordt steeds vaker deze zogenoemde 'ambulante flebectomie van Muller' uitgevoerd. Vooral middelgrote spataderen die niet ingespoten kunnen worden of op de conventionele wijze door de chirurg worden gestript komen voor deze speciale chirurgische methode in aanmerking. Deze behandelmethode wordt in Nederland hoofdzakelijk door dermatologen uitgevoerd. Operatieve verwijdering van zeer grote spataderen wordt door chirurgen uitgevoerd.
 • Zwachteltherapie.
  • Bij mensen met een open been is het vaak noodzakelijk om de benen te zwachtelen om de zweren te laten genezen. Dit gebeurt op de polikliniek dermatologie, vaak door een speciaal opgeleide  dermatologisch verpleegkundige.
 • Huidtransplantatie
  • Bij hardnekkige open benen kunnen de wonden worden gesloten door huidtransplantaat. Dit betreft eigen huid van de patient die meestal van het bovenbeen wordt weggehaald.
 • Lichttherapie
  • Voor aandoeningen als eczeem en psoriasis wordt door de dermatoloog  lichttherapie toegepast. Dit gebeurt in speciale belichtingscabines op de polikliniek dermatologie of op een speciale afdeling onder supervisie van de dermatoloog.
 • Lasertherapie
  • Veel dermatologen beschikken over een of meerdere lasers. Afhankelijk van het type laser kunnen allerlei verschillende huidaandoeningen worden behandeld.

Hoeveel dermatologen zijn er in Nederland?
Er zijn in Nederland ongeveer 360 dermatologen. Jaarlijks studeren er ca. 20 nieuwe dermatologen af. Om in de toenemende vraag naar dermatologische zorg in Nederland te kunnen voorzien is berekend dat er eigenlijk in de komende jaren 30 dermatologen per jaar zouden moeten worden opgeleid. De opleidingscapaciteit op de universiteiten en de beschikbare financiele middelen zijn hiervoor echter onvoldoende. Het tekort aan dermatologen (dat reeds bestaat) zal dus de komende jaren verder toenemen.
In BelgiŽ zijn er aanmerkelijk meer dermatologen dan in Nederland (terwijl BelgiŽ toch minder inwoners telt...)

Waar vind ik een dermatoloog?
Momenteel heeft  elk ziekenhuis in Nederland goede Ďall-roundí opgeleide dermatologen klaarstaan.
Een dermatoloog kan alleen worden bezocht met een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist.huidziekten A-Ztherapie huidziekten
                       A-Z
zoeken  
 
Gerelateerde onderwerpen

logo