huidinfo
hidrocystoom


Wat zijn hidrocystomen?

Een hidrocystoom is een vrij zeldzaam, goedaardig zwellinkje dat kan optreden op de oogleden (en soms op andere locaties in het gelaat). Zij ontstaan door ophoping van zweet in de zweetkliertjes. Er wordt door de meeste dermatologen een onderscheid gemaakt tussen 'apocriene' en 'eccriene' hidrocystomen.
Apocriene hidrocystomen zijn iets groter dan eccriene hidrocystomen. Apocriene hidrocystomen komen solitair voor terwijl eccriene hidrocystomen ook in groepjes kunnen voorkomen.


Hoe zien hidrocysyomen eruit?
Hidrocystomen zijn gladde, bolronde, glanzende en iets doorschijnende papeltjes met vaak een iets blauwige weerschijn. Soms kunnen ze uiterlijk lijken op een basaalcelcelcarcinoom, de meest voorkomende vorm van huidkanker. Bij twijfel zal de dermatoloog ervoor kiezen een biopt voor onderzoek af te nemen.

apocrien hidrocystoom eccrien hidrocystoom
* apocrien hidrocystoom
* eccrien hidrocystoom

Hoe worden ze behandeld?
Hidrocystomen zijn goedaardig en hoeven in principe niet behandeld te worden. Omdat de hidrocystomen, met name in de zomermaanden, nogal eens de neiging hebben om op te zwellen worden ze vaak toch behandeld. Operatieve verwijdering is de meest effectieve behandeling. Dit kan soms heel eenvoudig door het gehele papeltje te biopteren. Ook coagulatie (wegbranden) kan gunstige resultaten geven.

huid


Aan hidrocystomen gerelateerde onderwerpen

 door Redactie Huidinfo                  
copyright
disclaimer