huidinfo
huidkanker


Wat is huidkanker?

Huidkanker ontstaat wanneer gewone huidcellen ontaarden in kwaadaardige cellen die ongeremd kunnen delen.

Komt huidkanker veel voor?
Huidkanker komt inderdaad zeer veel voor. Sterker nog: van alle soorten kanker die voorkomen staat het basaalcelcarcinoom van de huid in Nederland veruit op de eerste plaats. Voor Nederlandse dermatologen is de diagnose basaalcelcarcinoom dan ook een van de meest gestelde diagnosen tijdens het spreekuur. De afgelopen tientallen jaren is er een sterke toename van huidkanker in Nederland. Deze toename lijkt de afgelopen jaren alleen maar sneller te verlopen.

basaalcelcarcinoom oogrand plaveiselcelcarcinoom
melanoom
* basaalcelcarcinoom
* plaveiselcelcarcinoom
* melanoom

Welke soorten huidkanker zijn er?
Er zijn verschillende soorten huidkanker. Sommige soorten zijn heel zeldzaam, zoals bijvoorbeeld vormen van huidkanker die uitgaan van witte bloedcellen in de huid (huidlymfomen) of die uitgaan van bindweefselcellen (bv. sarcomen).
Een 3-tal soorten huidkanker komt veel voor en zullen daarom op aparte pagina's worden besproken. Deze soorten zijn:

    1) basaalcelcarcinoom (ook wel: basocellulair carcinoom, basalioom)
    2) plaveiselcelcarcinoom
    3) melanoom

Andere typen zijn weer zeldzamer maar vanwege de ernst van deze typen kanker zijn ook hier aparte informatiepagina's over verschenen:

    merkelcelcarcinoom
    ziekte van Paget (vorm van borstkanker)
    peniscarcinoom

Preventie van huidkanker
Bij de bovengenoemde 3 soorten huidkanker speelt het ultraviolet in zonlicht in de meeste gevallen een belangrijke rol. Bescherming tegen excessieve blootstelling aan de zon is daarom van belang (zie: Zon & Huid). Recent Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat ook roken een rol kan spelen bij het ontstaan van sommige soorten huidkanker.
Aangezien huidkanker een zeer 'zichtbare' vorm van kanker is, is het vaak mogelijk om de ziekte vroeg te onderkennen en onschadelijk te maken. Het is van belang dat elke plek op de huid die groeit of verandert van uiterlijk door een arts wordt beoordeeld. Bij ernstige vormen van huidkanker, zoals het melanoom, kan vroege herkenning en behandeling levensreddend zijn!


ADVERTENTIEAan huidkanker gerelateerde onderwerpen door Redactie Huidinfo              
copyright
disclaimer
Google