Ipilimumab (Yervoy
®)
 
index
            index

een informatiefolder van de dermatoloogBelangrijk: Deze folder geeft een beknopte uitleg over de behandeling van uitgezaaid melanoom met ipilimumab. Het vervangt niet de bijsluiter die bij dit geneesmiddel hoort. Lees de bijsluiter vóór gebruik van het middel goed door en raadpleeg bij eventuele vragen of problemen uw arts.

Wat is het?

Ipilimumab is een geneesmiddel dat sinds 2011 bij bepaalde patiënten kan worden ingezet bij de behandeling van uitgezaaid melanoom.

 

Hoe werkt het?

Ipilimumab is een antilichaam dat het immuunsysteem van het lichaam activeert om de melanoomcellen aan te vallen en op te ruimen. Dit doet het door het remmen van het CTLA-4 molecuul dat geassocieerd is met de cytotoxische T lymfocyten (witte bloedcellen). CTLA-4 is een molecuul op deze witte bloedcellen die de natuurlijke afweer van het immuunsysteem remt. Het remmen van CTLA-4 stimuleert dus het afweersysteem om de melanoomcellen aan te vallen. De behandeling bestaat uit 4 per infuus toegediende giften, elke 3 weken één.


Wat zijn de resultaten?

Patiënten met uitgezaaid melanoom hebben doorgaans een slechte prognose. De kans om na 1 jaar na ontdekking van een vergevorderd uitgezaaid melanoom (stadium 3 en 4) nog in leven te zijn is ongeveer 25%. Onderzoek toont aan dat de eenjaars overleving na behandeling met ipilimumab kan stijgen tot ca. 50%. Ander onderzoek toonde aan dat de mediane overleving (de mediane overleving is de periode waarna 50% van de patiënten nog in leven is) bij stadium 3 en 4 uitgezaaid melanoom stijgt van 6,5 maand zonder ipilimumab naar ongeveer 10 maanden mét ipilimumab.
Ipilimumab wordt gegeven met de bedoeling het leven te verlengen en niet om het melanoom te genezen.
 

Zijn er bijwerkingen?

Ipilimumab kan ernstige (soms fatale) bijwerkingen veroorzaken. Deze ontstaan als gevolg van de sterke activatie van de T lymfocyten en de hevige ontstekingsverschijnselen die hier het gevolg van kunnen zijn. De bijwerkingen kunnen betrekking hebben op de darm (enterocolitis, diarree), de huid (ernstige huiduitslag), de lever (hepatitis, leverontsteking), het zenuwstelsel (neuropathie) en vrijwel alle andere orgaanstelsels.
Ernstige bijwerkingen komen relatief vaak voor bij het gebruik van ipilimumab.

 

Is het geschikt voor u?

Stadium 3 en 4 uitgezaaid melanoom heeft een zeer slechte prognose. De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben er toe geleid dat er geneesmiddelen zijn ontwikkeld die het melanoom, in principe tijdelijk, kúnnen beteugelen. Helaas werken deze medicijnen niet bij iedereen even goed, geven ze soms zeer ernstige bijwerkingen, of zorgen maar voor een zeer tijdelijk effect. Een kleine groep patienten lijkt echter wel voor langere tijd baat te hebben van behandeling met ipilimumab.
In Nederland wordt ipilimumab vooral voorgeschreven in academische ziekenhuizen en gespecialiseerde kankercentra. Overleg met uw behandelend arts of ipilimumab in uw specifieke situatie een verbetering van levenskwaliteit kan betekenen. De mogelijkheid dat soms ernstige bijwerkingen kunnen ontstaan moet in de afweging meegenomen worden.  
 
Gerelateerde onderwerpen
Literatuur
Ajay V. Maker, Giao Q. Phan, Peter Attia, James C. Yang, Richard M. Sherry, Suzanne L. Topalian, et. al. Tumor Regression and Autoimmunity in Patients Treated With Cytotoxic T Lymphocyte–Associated Antigen 4 Blockade and Interleukin 2: A Phase I/II Study. Ann Surg Oncol. 12(12): 1005–1016 (2005)
F. Stephen Hodi, Steven J. O'Day, David F. McDermott, Robert W. Weber, Jeffrey A. Sosman, et al. Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma: N Engl J Med 363:711-723 (August 19, 2010) .
Wolchok JD, Weber JS, Hamid O, Lebbé C, Maio M, et. al. Ipilimumab efficacy and safety in patients with advanced melanoma: a retrospective analysis of HLA subtype from four trials. Cancer Immun. 10:9 (20 Oct 2010).
Hersh EM, O'Day SJ, Powderly J, Khan KD, Pavlick AC, et.al. A phase II multicenter study of ipilimumab with or without dacarbazine in chemotherapy-naïve patients with advanced melanoma. Invest New Drugs. 29(3):489-98 (2011 Jun).          copyright  


disclaimer en copyright