allergie voor
                  tixocortolpivalaat (corticosteroid, hormoon)


Wat is tixocortolpivalaat
?
Tixocortolpivalaat is een geneesmiddel uit de groep van corticostero´den.
Corticostero´den zijn geneesmiddelen die afgeleid zijn van bijnierschorshormonen. Ze worden vooral gebruikt omdat ze ontstekingsreacties
goed kunnen onderdrukken. Om ontstekingsreacties van de huid (zoals eczeem en psoriasis) te onderdrukken worden corticostero´den ondermeer in zalf, creme, lotions en druppels voorgeschreven. Corticosteroiden kunnen ook in tabletvorm, injectie, spray, inhalers en zetpillen worden toegediend.

Hoe zien allergische reacties door corticostero´den er uit?
Allergie voor corticostero´den wordt met name gezien bij mensen die langdurig met corticostero´den op de huid behandeld worden. Het is helaas mogelijk dat een gebruiker van deze medicatie opeens allergisch wordt voor deze geneesmiddelen. Bij allergie voor andere producten uit de allergie zich door een (vaak hevige) eczeemreactie. Bij allergie voor een
corticostero´d wordt deze eczeemreactie gedeeltelijk weer onderdrukt door hetzelfde corticostero´d... Aan de mogelijkheid van een allergie voor corticosteroiden moet gedacht worden wanneer eczeem of een andere huidaandoening niet meer goed reageert op de behandeling of zelfs verergert.
Allergie door aanbrengen van corticostero´den op slijmvliezen (neus, oogleden, de mondholte, de luchtwegen, de geslachtsorganen en de anus) komt minder vaak voor. De meeste gevallen daarvan worden veroorzaakt door neusdruppels of neussprays; de symptomen van een allergische reactie hier zijn jeuk in en rond de neus, niezen, loopneus of verstopte neus, en eczeem rond de neusgaten. Wanneer corticostero´den als tabletten of injecties worden gegeven aan daarvoor allergische personen, kan dit heel soms resulteren in een uitgebreide allergische huiduitslag.

Hoe kunnen allergische reacties worden voorkomen?
Wanneer iemand allergisch is geworden voor een bepaalde stof, kunnen allergische reacties voorkomen worden door ervoor te zorgen dat er geen contact meer mee is. Dat geldt ook voor corticostero´den. Aangezien corticostero´den alleen door artsen voorgeschreven kunnen worden en ze niet voorkomen in andere producten of in de natuur, lijkt het heel eenvoudig om niet in aanraking te komen met corticostero´den. Toch kan soms een probleem optreden. Immers, het kan zijn dat u een ziekte of aandoening heeft waarvoor behandeling met corticostero´den wenselijk of zelfs noodzakelijk is.
Gelukkig is niemand allergisch voor alle corticostero´den. Wel is het zo dat als u een allergie heeft voor t
ixocortolpivalaat, u ook zou kunnen reageren op een corticosteroid van een ander type door een kruisreactie.

Kruisreacties: welke corticosteroiden moeten verder vermeden worden?
Wanneer uit de allergietest blijkt dat mensen allergisch zijn voor tixocortolpivalaat (merknamen o.a.: Pivalone) kunnen zij kruisreageren met andere corticostero´den uit groep A: cortison(acetaat), fludrocortison, fluormetholonacetaat, hydrocortison acetaat, hydrocortison natrium succinaat, methylprednisolon, prednisolon (-acetaat, -dinatriumfosfaat, natriumsuccinaat, -pivalaat) en prednison. Met name hydrocortisonacetaat wordt veel in de dermatologie toegepast. Tevens is er een grotere kans dat kruisreactiviteit optreedt met een corticostero
´d uit groep D: hydrocortisonbutyraat (merknaam o.a.: Locoid). Bij een aangetoonde allergie voor tixocortolpivalaat kunnen de bovengenoemde corticosteroiden ook het beste vermeden worden. Een kruisreactie met andere corticostero´den is minder waarschijnlijk (maar niet onmogelijk).

Samenvattend

Aangetoonde allergie voor het corticostero
´d
tixocortolpivalaat

Kans op kruisreacties met de corticostero´den
cortison(acetaat)
fludrocortison
fluormetholonacetaat
hydrocortison acetaat
hydrocortison natrium succinaat
hydrocortisonbutyraat
methylprednisolon
prednisolon (-acetaat, -dinatriumfosfaat, natriumsuccinaat, -pivalaat)

prednison


Licht uw apotheek in dat u allergisch bent getest voor tixocortolpivalaat om te voorkomen dat dit geneesmiddel of een van de kruisreagerende corticostero´den in de toekomst per ongeluk worden afgeleverd.

Aan allergie voor tixocortolpivalaat gerelateerde onderwerpen:
contact allergisch eczeem
allergie algemeenAndere aan allergie voor
tixocortolpivalaat gerelateerde onderwerpen

De informatietekst is een bewerking van de folder van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie     door Redactie Huidinfo     
copyright
disclaimer
Google