Zorgverzekering
 
index
            index

een informatiefolder van de dermatoloogWat is het basiszorgpakket?  zorgverzekering
                           en huid
Het basispakket zorgt ervoor dat elke inwoner van Nederland verzekerd is van medische basiszorg. De samenstelling van het basispakket is geregeld in de Zorgverzekeringswet en is voor iedereen hetzelfde. Het basispakket bevat alle noodzakelijke zorg zoals ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Iedereen is verplicht om voor dit basispakket verzekerd te zijn. De premies voor het basispakket zijn niet bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde.

Wat is aanvullende zorg?
Naast het basispakket bieden de zorgverzekeraars ook aanvullende polissen aan die bepaalde vormen van zorg dekken die niet in het basispakket vallen. Deze aanvullende zorgverzekeringspakketten zijn zeer uiteenlopend, zowel in inhoud als in prijs.

Zorgverzekering en de huid in 2012.
Uw reguliere consult aan de dermatoloog
wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste behandelingen die de dermatoloog uitvoert of voorschrijft worden ook vergoed. Wel kan er een verschil zitten in de manier en de snelheid waarop sommige behandelingen worden uitgevoerd.

Voorbeeld: de behandeling van spataderen. In 2011 is een belangrijk deel van de spataderzorg uit het basispakket verdwenen. Iedereen die voor een vergoeding in aanmerking wil komen moet eerst een echo-duplex onderzoek van het adersysteem laten maken. De ernst van de klachten wordt vervolgens uitgedrukt in cijfers volgens de CEAP classificatie. Zelfs bij grote spataderen met klachten van moeheid kan het zo zijn dat de classificatie zo uitvalt dat u niet voor vergoeding in aanmerking komt vanuit het basispakket. Een aanvullend verzekeringspakket biedt dan wellicht uitkomst.

Zorgverzekering, de huid en de crisis
Door de huidige economische crisis is er veel te doen om de kosten van de gezondheidszorg. Vanaf 2012 mogen de kosten van de door artsen geleverde zorg nog maar met een beperkt percentage per jaar groeien. De vraag naar zorg groeit sneller dan de toename van het budget. Het is aannemelijk dat hierdoor op korte termijn weer wachtlijsten tot ontwikkeling komen.
Daarnaast wordt er nu gedebatteerd over het schrappen van bepaalde behandelingen uit het basispakket (denk aan de discussie over het eventueel staken van de vergoeding van geneesmiddelen voor de zeldzame ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry). Het is aannemelijk dat deze discussie binnenkort ook gevoerd zal gaan worden over enkele zeer kostbare geneesmiddelen die voor dermatologische aandoeningen kunnen worden voorgeschreven, zoals bepaalde biologics voor psoriasis.

Welke zorgverzekeraar moet ik kiezen?
De kwalitatieve inhoud van met name de aanvullende polissen is soms niet zo makkelijk te bepalen. Het aanvragen van verschillende offertes bij verschillende zorgverzekeraars is verstandig. Vooral voor mensen met een chronische (huid)ziekte kan het nuttig zijn de polissen van verschillende zorgverzekeraars tegen het licht te houden. Hierbij kan overleg met mensen met dezelfde aandoening (en die gezamenlijk ervaring hebben met meerdere zorgverzekeraars) helpen om een keuze te maken.

Hoewel er steeds minder verzekeraars in Nederland overblijven (er zijn nu nog maar vier grote spelers die werken met kleinere werkmaatschappijen en merknamen) is het toch meer dan nuttig om verschillende offertes tegen het licht te houden.
Iedereen kan jaarlijks per 1 januari wisselen van zorgverzekeraar.  
 

Links naar informatie over zorgverzekeringen          copyright  


disclaimer en copyright