info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Acuut Hemorragisch Oedeem van de Kinderleeftijd

Wat is acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd (AHOK)?

Acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd (ziekte van Finkelstein) is een zeldzame huidafwijking bij jonge kinderen die gepaard gaat met op galbulten lijkende zwellingen van de huid die paarsrood tot blauw kunnen verkleuren. De plekken komen snel, en vaak in grote getale, op. Hoewel het huidbeeld er heel dramatisch uit kan zien zijn de kinderen er niet erg ziek van. AHOK wordt vooral gezien bij kinderen (vooral jongens) tot 2 jaar oud en treedt vooral in de wintermaanden op.

De huidafwijkingen, die heel grillige vormen kunnen aannemen, bevinden zich vooral in het gelaat, de oren en de armen en benen. Er is sprake van plaatselijke zwelling. De roodheid en paarsige plekken zijn doorgaans volledig wegdrukbaar. In de klassieke gevallen is er ook sprake van een milde koorts. In het Engels wordt de aandoening Acute Hemorrhagic Edema of Infancy genoemd.

Acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd Finkelstein
foto: de huidafwijkingen kunnen eerst worden aangezien voor uitgebreide galbulten

Hoe ontstaat het?
De oorzaak van AHOK is nog onduidelijk. AHOK wordt meestal vooraf gegaan door een bovenste luchtweg infectie of gebruik van geneesmiddelen, met name antibiotica. Het is zeer waarschijnlijk een immunologisch probleem waarbij immuuncomplexen een rol spelen.

Hoe wordt acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd behandeld?
Acute Hemorrhagic Edema of Infancy verdwijnt vanzelf binnen 3 weken. Soms worden antihistaminica of corticosteroïden voorgeschreven, maar of deze medicatie bijdraagt aan een sneller herstel is onduidelijk.

In het begin van de ‘aanval’ zal het kind wel goed moeten worden geobserveerd, bijvoorbeeld op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Dit omdat in een vroeg stadium vaak nog niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat het gaat om ernstige aandoeningen zoals een ernstige geneesmiddelreactie, een acute allergische reactie of een infectie met bijvoorbeeld meningococcen. Wanneer het kind echter de eerste dagen niet zieker wordt en uit het bloedonderzoek geen ernstige afwijkingen naar voren komen kan de definitieve diagnose AHOK worden gesteld.

Wat zijn de vooruitzichten
De klachten van acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd trekken binnen 3-4 weken volledig weg. In uitzonderlijke gevallen komt de aandoening voor een 2e keer terug.


Aan acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd gerelateerde onderwerpen

huidafwijkingen bij kinderziekten
galbulten

Literatuur
Serra C et al: Acute Hemorrhagic Edema of Infancy. Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2016 Jan;48(1):22-6.


 

Schuiven naar boven