info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Allergie voor epoxyhars

allergy epoxyhars

Wat zijn epoxyharsen?

Epoxyharsen zijn chemische stoffen die worden verwerkt in twee- en meercomponentenlijmen, verven en cement. Ze worden gebruikt in vele verschillende soorten omstandigheden: bij betonreparaties, coating van glasvezels, elektrische isolatiematerialen, kunststoffen en lijmen voor de bouw van boten en vliegtuigen, lijmlakken en verven voor plastiek, metaal, hout, keramische producten en tegels, tandheelkundige vullingen, afdichtings- en gatenvulmiddelen, bindmiddel (bijvoorbeeld in cement), hechtend materiaal bij de fabricage van lamineringen en in diverse andere industrietakken zoals de kunststofchemie.

Wie heeft een grote kans aan epoxyharsen te worden blootgesteld?

Epoxyharsen worden in diverse bedrijfstakken toegepast zoals de kunststofchemie, bouwnijverheid (o.a. schildersbedrijven, bedrijven voor vloeren- en betonreparatie), installatiebedrijven, verfspuiterijen, scheepsbouw en vliegtuigbouw. Ook bij het leggen van industriële electriciteitskabels worden soms epoxyharsen gebruikt.
Ook in de hobbysfeer is er risico voor contact met epoxyverbindingen aangezien deze stoffen ondermeer voorkomen in tweecomponentenlijm en in sommige lakken.

Hoe kan contacteczeem door epoxyharsen zich presenteren?

Een allergisch contacteczeem door epoxyharsen kan ontstaan door direct contact van de epoxyharsen met de huid, maar ook door verdamping. De eczeemklachten kunnen dan bijvoorbeeld optreden in het gelaat, terwijl daar ter plekke geen direct huidcontact met de stof geweest is.

Voorkómen van allergische reacties

Personen met een allergie voor epoxyharsen dienen huidcontact met deze stoffen te vermijden. Vooral epoxyharsen die nog niet volledig uitgehard zijn kunnen een allergische reactie uitlokken. Wanneer niet-uitgeharde epoxyhars per ongeluk terecht komt op de huid van iemand die er allergisch voor is, verdient het aanbeveling de huid te reinigen met aceton, alcohol of methylethylketon.
Men kan proberen met beschermende handschoenen het contact met epoxyharsen te voorkomen. Epoxyharsen dringen echter gemakkelijk door rubber- en vinylhandschoenen heen. Handschoenen van nitrilrubber of nitrilbutatolueen bieden wel bescherming. Ook bestaan er dunne handschoenen, gebaseerd op een ondoordringbaar meerlagensysteem (bijvoorbeeld de 4H-handschoenen). De bedrijfsarts kan u hierover nader informeren.

Zijn er andere stoffen die ik moet vermijden?

Behalve voor epoxyharsen zelf kan men ook overgevoelig zijn voor een of meer harders die vaak in combinatie met epoxyharsen worden gebruikt. Allergie voor harders wordt vooral gezien bij mensen die in hun beroep werken met nog niet-uitgeharde producten. Personen, die overgevoelig zijn voor een harder zijn vrijwel altijd ook allergisch voor epoxyharsen zelf.

Hoe weet ik welke producten veilig zijn?

Het is in de praktijk helaas niet altijd mogelijk om na te gaan of bij gebruik van bepaalde stoffen er risico is op contact met epoxyharsen. Tweecomponentenlijmen en allerlei andere producten uit de hobbysfeer kunnen epoxyverbindingen bevatten. Het is raadzaam de verpakking van dergelijke producten te raadplegen. Bij klachten samenhangend met het beroep is overleg met werkgever en bedrijfsarts noodzakelijk om contact met deze stoffen te kunnen vermijden. In het algemeen zullen uitgeharde epoxyverbindingen geen allergische reactie meer kunnen veroorzaken.


gerelateerde onderwerpen

allergie (algemeen)
contactallergisch eczeem

lijst van allergieen

literatuur
Aalto-Korte K et al: Contact allergy to epoxy hardeners. Contact Dermatitis. 2014 Sep;71(3):145-53.

Schuiven naar boven