info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Anetoderma

Anetoderma


Wat is anetoderma?

Anetoderma is een zeldzame aandoening waarbij er heel plaatselijk in de huid een afname ontstaat van de dikte van de diepere huidlagen. Er ontstaat vaak een zichtbaar ‘kuiltje’in de huid en bij microscopisch onderzoek wordt een duidelijke vermindering van elastisch weefsel waargenomen.

anetoderma: verlies van elastine-weefsel in de huid

Welke typen anetoderma zijn er?

Er worden twee typen anetoderma onderscheiden:

Primaire anetoderma
De term ‘primair’ in de geneeskunde geeft vaak aan dat de oorzaak niet bekend is. Bij ‘primaire anetoderma’ is het inderdaad duister wat de oorzaak is. Vermoedelijk is er sprake van een toegenomen afbraak van elastine, die mogelijk het gevolg is van verhoogde concentraties van elastase afkomstg uit cellen die een rol spelen bij ontsteking. Zekerheid hierover is er echter niet
.

Secundaire anetoderma
Bij secundaire anetoderma is er sprake van een andere aandoening die tegelijk met de anetoderma voorkomt en wordt beschouwd als een uitlokkende factor. Zo wordt anetoderma gezien in het kader van gelocaliseerde of systemische lupus erythematosus en syfilis.
Anetoderma is ook beschreven bij andere aandoeningen zoals urticaria pigmentosa en pityriasis versicolor. Ook zou er een relatie met de ziekte van Lyme kunnen zijn. Anetoderma bij deze aandoeningen is echter bijzonder zeldzaam.

Hoe wordt het behandeld?

Er is geen afdoende behandeling voor anetoderma voorhanden. Oudere literatuur meldt gunstige effecten van behandeling met antibiotica in een vroeg stadium van de aandoening maar nieuwere studies bestrijden dat weer.


Aan anetoderma gerelateerde onderwerpen

littekens
acnelittekens
de huid

Literatuur

Andrés-Ramos I et al: Cutaneous Elastic Tissue Anomalies. Am J Dermatopathol 2019 Feb;41(2):85-117.

Schuiven naar boven