info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Blauwalg

blauwalg

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen (cyanobacteria) zijn bacteriën die sterk lijken op algen. Blauwalgen behoren tot de oudste organismen op aarde en vele soorten komen wereldwijd voor in zoet water en zeeën, maar ook op de vaste wal op planten, rotsen en in de grond. De blauwalg waar wij in Nederland en Vlaanderen vooral mee te maken hebben is de soort die in de zomermaanden vrij algemeen voorkomt in zoet binnenwater.

blauwalg

Hoe ziet water met blauwalg eruit?

Vooral zeer voedselrijk water (bijvoorbeeld in de buurt van bemeste weilanden) is gevoelig voor de ‘algenbloei’ in de zomermaanden. Zoals de naam al doet vermoeden heeft deze bacterie een blauwe of groen-blauwe kleur. Er zijn ook wel rode en bruine kleurschakeringen bekend. Grote hoeveelheden blauwalg in oppervlaktewater veroorzaakt een blauwige, olieachtige laag op het wateroppervlak. Onder gunstige omstandigheden neemt de blauwalg snel toe en kan een dikke meer groenige ‘soep’ ontstaan. Wanneer de laag met blauwalg-bacteriën echter te dik wordt ontvangt een deel van deze organismen geen zonlicht meer en gaan ze dood.

Waarom kan blauwalg een probleem zijn?

Blauwalgen kunnen giftige stoffen uitscheiden. Contact met een grote concentratie van deze giftige stoffen kan gezondheidsklachten veroorzaken. Huidklachten die het gevolg kunnen zijn van zwemmen in water met een hoge blauwalgconcentratie zijn jeukende huiduitslag. Ook de slijmvliezen kunnen geïrriteerd raken. Deze klachten verdwijnen weer snel.
Wanneer met blauwalg vervuild water per ongeluk wordt ingeslikt kunnen ook ernstiger klachten ontstaan zoals maag- en darmklachten (maagkrampen, braken, diarree), hoofdpijn, ontstekingen aan de bovenste luchtwegen en oogontstekingen. Deze klachten ontstaan meestal binnen 12 uur en houden in de regel niet langer dan 5 dagen aan.

blauwalg

Hoe kan ik blauwalg vermijden?

Gezien de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het zwemmen in met blauwalg vervuild water wordt het zwemmen in deze wateren ten sterkste ontraden. De provinciale overheden publiceren regelmatig berichten op internet over de kwaliteit van het zwemwater. Dit wordt natuurlijk vooral gedaan voor de grotere en bekende zwemlokaties in de provincie. Het is daarom verstandig om vóór het water in te springen goed te kijken of er blauwige of groenige films op het wateroppervlak liggen…


gerelateerde onderwerpen

zwemmersjeuk
jeuk (algemeen)
plant & huid

literatuur
Chorus I et al: Health risks caused by freshwater cyanobacteria in recreational waters. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2000 Oct-Dec;3(4):323-47.

Schuiven naar boven