info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Burning mouth

burning mouth brandende mond

Wat is het burning mouth syndroom?

Brandende mond syndroom (Burning mouth syndrome, BMS) is een aandoening waarbij een branderig en pijnlijk gevoel in de mond bestaat zonder dat er afwijkingen zichtbaar zijn die de klachten kunnen verklaren en waarbij objectief vast te stellen oorzaken voor dit gevoel uitgesloten zijn.
Hoewel nog veel onduidelijk is over deze (overigens niet-zeldzame!) aandoening wordt vrij algemeen aangenomen dat de oorzaak neurologisch van aard is.

Wat zijn de verschijnselen?
Bij BMS is er sprake

0  van pijn en branderigheid (het gevoel alsof de mond verbrand is aan een hete drank) en
0  het gevoel van een droge mond te hebben (de speekselproductie is echter normaal)
0  ook kan er sprake zijn van een afwijkende smaaksensatie (bv. metaalsmaak, bittere smaak).

De klachten doen zich vooral voor op de tong, maar de andere slijmvliezen van de mondholte kunnen eveneens klachten geven.
Er zijn bij BMS GEEN afwijkingen in de mond zichtbaar.

Andere verschijnselen die bij BMS kúnnen voorkomen zijn

0  het gevoel dat gebitsprothesen niet goed passen terwijl de tandarts aangeeft dat dit wel het geval is.
0  verergering van de klachten bij eten van bepaalde voedingsmiddelen
0  slikproblemen
0  tandenknarsen tijdens het slapen

Wie krijgt burning mouth syndroom?
De overgrote meerderheid van patiënten zijn vrouwen in de menopauze of die juist in de overgang komen. Niet zelden worden klachten zoals depressiviteit gecombineerd gezien met BMS maar onduidelijk is of er een oorzakelijk verband bestaat.

Uitsluiten van andere problemen
Het brandende mond syndroom is een diagnose die bij uitsluiting van andere aandoeningen die mondklachten. Dat wil zeggen dat we pas spreken van BMS wanneer andere aandoeningen die pijnklachten in de mond veroorzaken zijn uitgesloten.
De behandelend arts zal (op indicatie) de volgende onderzoeken kunnen verrichten om andere problematiek uit te sluiten.

0  suikerziekte
0  tekorten aan ijzer, foliumzuur, vitamine B12, zink
0  onderzoek op candida in de mond
0  contactallergie (bv op bestanddelen van een gebitsprothese)

Hoe wordt het behandeld?
Er zijn geen goede behandelopties voor BMS. In het verleden zijn tal van crèmes, mondspoelingen etc geprobeerd maar uit de literatuur blijkt dat geen van deze producten een verbetering (laat staan genezing) van de klachten geeft.
Er zijn onderzoeken die aangeven dat antidepressiva en anxiolytica (angstremmers) bij sommige mensen wel enige verbetering van de klachten kunnen geven.
Psychologische ondersteuning en ontspanningstherapie kunnen ook bijdragen aan een vermindering van de klachten.

Wat zijn de vooruitzichten?
Het intensiteit van het brandende mondsyndroom wordt in de loop der jaren bij de meeste mensen aanzienlijk minder. Slechts bij een klein percentage verdwijnen de verschijnselen helemaal.


gerelateerde onderwerpen

droge mond
candida van de mond

Literatuur
Liu YF et al: Burning mouth syndrome: a systematic review of treatments. Oral Dis. 2017 Mar 1


 

Schuiven naar boven