info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Erythema annulare

erythema annulare

Wat is erythema annulare?

Erythema annulare (erythema annulare centrifugum) is een opvallende rode ring (of meerdere ringen) op de huid. Meestal geven ze geen klachten.

Hoe ziet het er uit?

Erythema annulare begint vaak als een klein roze-rood verheven plekje op de huid, dat gestaag groter wordt. De plek wordt gemiddeld enkele millimeters per dag groter. Er ontstaat geleidelijk een ring terwijl de huid centraal weer glad wordt. Er is vaak sprake van enige schilfering en soms resteert er centraal tijdelijk een iets bruine verkleuring.

In plaats van echte circels kunnen ook halve ringen of hoefijzervormige vormen ontstaan. De plekken kunnen wel 15 cm groot worden. De klachten kunnen soms na enkele weken al verdwijnen maar kunnen ook gedurende vele maanden (en zelfs jaren) in wisselende mate aanwezig zijn.

In principe kan erythema annulare op alle delen van de huid voorkomen; de romp en de bovenbenen zijn echter de plekken waar de aandoening het meest wordt gezien.

erythema annulare
foto: erythema annulare op de rug

Hoe wordt het veroorzaakt?

Waardoor erythema annulare ontstaat is eigenlijk onbekend. Het wordt wel beschreven in combinatie met onderliggende afwijkingen. Aandoeningen die in de literatuur in verband worden gebracht met erythema annulare zijn:

– infecties elders in het lichaam
– geneesmiddelgebruik
– kanker
– schildklieraandoeningen
– aandoeningen van de galwegen

In deze gevallen verdwijnen de rode huidafwijkingen zodra het onderliggend probleem is aangepakt. Echter, in de meeste gevallen zal een onderliggend probleem niet worden gevonden…

Hoe wordt het behandeld?

Behandeling is in principe niet nodig omdat de erythema annulare in de regel vanzelf weer verdwijnt. Bij felle roodheid of jeuk kunnen eventueel tijdelijk milde corticosteroïd crèmes worden toegepast.


Aan erythema annulare gerelateerde onderwerpen

ringvormige huidafwijkingen
rode vlekken op de huid

Literatuur
Ziemer et al: Erythema anulare centrifugum Ein klinisches Reaktionsmuster. Der Hautarzt 61 (11): 967-72, 2010

Schuiven naar boven