info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Hydrochinon

hydrochinon creme bleken huid pigment

Belangrijk: Deze folder geeft een beknopte uitleg over het geneesmiddel hydrochinon. Het vervangt niet de bijsluiter die bij dit geneesmiddel hoort.
Lees de bijsluiter vóór gebruik van het middel goed door en raadpleeg bij eventuele vragen of problemen uw arts.

Wat is hydrochinon?

Hydrochinon is een geneesmiddel dat wordt toegepast bij de behandeling van melasma. Het is niet geschikt voor andere vormen van donkerverkleuring van de huid. Het wordt vaak in combinatie met tretinoine (vitamine A zuur) en een licht corticosteroid (zoals hydrocortison of triamcinolon) voorgeschreven.

Hoe werkt het?

Hydrochinon remt de aanmaak van pigment in de huid. Het geneesmiddel wordt in crème-vorm toegepast in concentraties van 2% tot 5% . Het remt een belangrijke stap in het proces van pigmentvorming in de huid. De bedoeling is dat de aanmaak van teveel pigment wordt tegengegaan: de behandeling mag niet zodanig doorschieten dat er helemaal geen pigment meer gemaakt wordt. Hoe groter de concentratie hydrochinon, hoe groter het risico dat ontkleuren (depigmentatie) ook inderdaad plaatsvindt. De ontkleuring is dan niet zelden permanent omdat ook de pigmentvormende cellen beschadigd worden. Daarom mogen in Nederland geen preparaten op de markt worden gebracht die meer dan 5% hydrochinon bevatten.

Hoe wordt hydrochinon toegepast?

De melasma-plekken worden een tot twee keer per dag ingesmeerd met de creme gedurende 6 tot 12 weken, een enkele keer ook langer. De frequentie en duur is ondermeer afhankelijk van het huidtype en de intensiteit van de pigmentatie. De dermatoloog zal aangeven hoe het smeerschema moet zijn.
Wanneer het gewenste blekingseffect al bereikt wordt vóór het eind van de voorgeschreven behandelperiode kan de behandeling ook al eerder worden gestopt om het ‘doorschieten’ van het blekingseffect te voorkomen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Hydrochinon heeft een irriterend effect op de huid: lichte roodheid, schilfering en jeuk worden regelmatig gerapporteerd tijdens behandeling met de crème.
Ook contactallergie kan voorkomen, maar dat is alweer veel zeldzamer. Dit gaat gepaard met een sterke roodheid en schilfering.

Bij langdurige toepassing van hydrochinon (of bij het gebruik van illegale preparaten met te hoge concentraties hydrochinon) kunnen ongewenste pigmentveranderingen optreden. Dit kunnen witte plekjes zijn (die het gevolg zijn van uitschakeling van pigmentcellen), maar ook paradoxale donkere verkleuringen van de huid. Berucht is de zogeheten ‘exogene ochronose’. Dit is een meestal grijs-zwarte verkleuring van de huid die meestal optreedt bij mensen met een donkerder huidtype die langdurig hydrochinon toepassen.

Conclusie

Hydrochinon crème is doorgaans een effectieve manier om melasma te bestrijden. Bijwerkingen zijn echter mogelijk, vooral bij langdurig gebruik van hydrochinon of bij het gebruik van hoge doseringen. Pigmentatierisico’s zijn vooral aanwezig bij mensen met donkerder huidtypes.


gerelateerde onderwerpen

melasma
donkere plekken op de huid
tretinoïne

literatuur
Ogbechie-Godec OA et al: Melasma: an Up-to-Date Comprehensive Review. Dermatol Ther (Heidelb). 2017 Sep;7(3):305-318

farmacotherapeutisch kompas over hydrochinon

Schuiven naar boven