info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Kerstboom allergie

kerstboom allergie

Wat is het?

Sommige mensen reageren allergisch op kerstbomen (kerstsparren). Er kan dan sprake zijn van een allergische reactie van de huid of een allergische reactie van de luchtwegen.

Hoe ontstaat het?

De allergische huidreactie is het gevolg van huidcontact met de takken, hars of zaagsel van de kerstboom bij mensen die een contactallergie hebben voor colofonium. Allergie voor colofonium komt vrij veel voor.

Mensen met allergisch astma kunnen soms in ruimten waar een kerstboom is opgezet een toename van de astmaklachten ontwikkelen. Een (niet onomstreden) onderzoek uit 2007 suggereerde dat dit een reactie van de luchtwegen op schimmels zou kunnen betreffen. Nadat de kerstboom is omgehakt wordt geleidelijk een toename van het aantal schimmels waargenomen. Als de kerstboom gedurende langere tijd in de kamer is zijn er volgens Watson en zijn medewerkers meer schimmelsporen in de binnenatmosfeer aantoonbaar. Eerder onderzoek van Wyse en Malloch toonde aan dat vooral de Alternaria en Penicillium schimmels worden aangetroffen in en op de schors van kerstbomen. Zij kwamen echter tot de conclusie dat deze schimmelsporen niet in de huiskameratmosfeer komen maar wel stuifmeel van sparren, grassen en andere planten die in het bos of in de bomenplantage aan de kleverige hars van de boomstammen zijn blijven plakken en die door uitdroging van de boom in de huiskamer alsnog loslaten en kunnen gaan ‘stuiven’ en zo feitelijk hooikoorts kunnen veroorzaken. Het is niet zeker of mensen met een colofonium allergie (die dus vooral bekend is om de huidklachten) ook luchtwegproblemen kunnen ontwikkelen wanneer gedroogde harsdeeltjes in de lucht gaan verstuiven.

Hoe zien de huidreacties eruit?

Huidcontact met delen van de boom kan een jeukende , rode huidreactie veroorzaken. Over het algemeen treden de afwijkingen aan de handen en onderarmen op als gevolg van het vasthouden en dragen van de boom en de takken waarbij deze contact maken met de onbedekte huid. Bij een eenmalig contact is er meestal een eczeem dat in geval van een ernstige allergie ‘nattend’ kan zijn: dat wil zeggen dat er blaartjes met wondvocht ontstaan. Meestal is er echter sprake van een droog, iets schilferend en sterk jeukend eczeem. Bij herhaald contact (bijvoorbeeld bij kerstboomverkopers of -kwekers) kan door de voortdurend aangewakkerde ontsteking een sterk verdikte huid ontstaan (lichenificatie).

kerstboom allergie

Hoe voorkom ik problemen?

De makkelijkste manier om allergische reacties te voorkomen is om geen kerstboom in huis te halen of een kunst-kerstboom aan te schaffen. Wanneer er toch voor een echte kerstboom gekozen wordt is het vanzelfsprekend dat mensen met een colofonium allergie geen huidcontact mogen hebben met de boom.
Verder is het van belang de boom niet uit te laten drogen om stuivende allergenen (of dat nu schimmels, stuifmeel of eventueel harsdeeltjes zijn) te voorkomen. Laat de boom dus liever niet vele weken opgetuigd in de woonkamer staan…


gerelateerde onderwerpen

contactallergie
hooikoorts
allergie voor colofonium

literatuur
Collin Watson, MD, William Rockwell, MD, and John Santilli, MD. Title: Mold Allergy and Live Christmas Trees. Presented at the Annual Meeting of the American College of Allergy, Asthma & Immunology, Dallas, TX, 8-14 November 2007
Wyse DM, Malloch D: Christmas tree allergy: mould and pollen studies. Can Med Assoc J. 1970 Dec 5;103(12):1272-6.
Gether L et al: Christmas tree dermatitis caused by colophonium allergy. Contact Dermatitis. 2017 Dec;77(6):412-414.

Schuiven naar boven