info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Echte leukonychia – artsenpagina

Leukonychia is de meest voorkomende kleurafwijking van de nagel. Witverkleuring van de nagel is het gevolg van een verstoring van de translucentie van de nagelplaat. Meestal is er sprake van een zeer gedeeltelijke witverkleuring en deze kent vele oorzaken. Échte, volledige leukonychia van de nagels is echter zeldzaam.


Beschrijving Echte Leukonychia

Echte leukonychia is een afwijking van de nagelplaten die ontstaat in de nagelmatrix. Het ontstaansmechanisme van echte leukonychia is in de meeste gevallen onduidelijk. De nagelplaat bestaat normaal uit strak geordend keratine. Bij leukonychia is echter, als gevolg van abnormale keratinisatie in de nagelmatrix en parakeratose verstoring van de ordening van keratinebundels aanwezig. Verstoring van de opbouw van de keratine leidt tot de veranderde breking van zichtbaar licht zodat de nagel wit kleurt. Het onderliggende roze nagelbed is niet meer zichtbaar.

Echte leukonychia is zeldzaam en kent zowel een erfelijke als een verworven variant. Overgeërfde leukonychia kan een geïsoleerde aandoening zijn of een van de verschillende overgeërfde leukonychiesyndromen. Als echte leukonychia wordt verworven, zou dit het gevolg kunnen zijn van trauma, chemotherapie, systeemziekten, lokale infectie van het nagelapparaat, hypocalciëmie, zinkgebrek en vergiftiging door zware metalen (Grossman,1990). Een systemische oorzaak zal meestal leiden tot deelname van alle nagels in het leukonychiaproces.

Idiopathische verworven echte leukonychia betreft soms alléén de vingernagels of alléén de teennagels (Kim, 2014). Een verklaring hiervoor is er vooralsnog niet.


Aanvullend onderzoek

Ter uitsluiting van een internistisch probleem kan een algemeen bloedonderzoek worden uitgevoerd (bloedbeeld, lever/nier, zink, ANF). Histologisch onderzoek is niet toevoegend.

Uiteraard dient ook de familieanamnese worden uitgevraagd om uit te sluiten dat het gaat om een erfelijke vorm van echte leukonychia.


Behandeling

Behandeling is alleen mogelijk als een oorzakelijke factor kan worden vastgesteld én kan worden weggenomen.


Auteur: Dr R.L. van Leeuwen, dermatoloog. Alrijne Ziekenhuis

Laatste update van deze pagina: februari 2020

Schuiven naar boven