info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Lepeltjesnagels

lepeltjesnagels koilonychia

Wat zijn lepeltjesnagels?

Lepeltjesnagels (koilonychia) zijn nagels die een afwijkende vorm hebben. In plaats van een licht bolle kromming van de nagelplaat is er nu sprake van een juist iets ‘verzonken’ deel van de nagelplaat in het midden die dan naar de nagelwallen weer iets omhoog loopt. De nagelplaat is vaak ook iets dunner dan normaal.

lepeltjesnagels koilonychia

Wie krijgen ze?

Lepeltjesnagels komen betrekkelijk veel voor bij jonge kinderen. Soms zijn de lepeltjesnagels al bij de geboorte aanwezig, met name aan de grote tenen en de duimen kunnen ze gezien worden. Bij verreweg de meeste kinderen verdwijnt de bijzondere vorm van de nagel in de loop van de tijd en groeien de nagels weer normaal uit.

Bij volwassenen die op latere leeftijd lepeltjesnagels ontwikkelen kan dit het gevolg zijn van veelvuldig contact met zepen, oliën en oplosmiddelen. Bij bepaalde beroepen (automonteurs, schilders…) kan het ontstaan van de lepeltjesnagel hiermee te maken hebben.
De lepeltjesnagels die op volwassen leeftijd ontstaan kunnen echter ook de uiting zijn van een een intern probleem. Met name stoornissen in de ijzerhuishouding van het lichaam zijn geassocieerd met lepeltjesnagels. Ook bij ondervoeding en sommige auto-immuunziekten kunnen lepeltjesnagel een begeleidend verschijnsel zijn. Onderzoek naar interne problemen bij onverklaarde lepeltjesnagels is daarom aangewezen.


gerelateerde onderwerpen

nagels – overzicht

literatuur
Walker J et al: Koilonychia: an update on pathophysiology, differential diagnosis and clinical relevance. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Nov;30(11):1985-1991.


 

Schuiven naar boven