info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Lichen sclerosus bij de man

lichen sclerosus bij de man

Wat is lichen sclerosus?

Lichen sclerosus is een vrij zeldzame huidaandoening waarvan de oorzaak niet geheel duidelijk is. Wel is duidelijk dat het eigen autoimmuunsysteem een centrale rol speelt. De aandoening komt vooral voor aan de huid van de geslachtsdelen, maar ook gewone huid kan door de ziekte worden aangedaan. Lichen sclerosus in de schaamstreek geeft vaak ernstige klachten. De aandoening komt zowel bij vrouwen, mannen als kinderen voor. Bij vrouwen wordt de aandoening overigens 10x vaker gezien dan bij mannen.
Lichen sclerosus is een sterk onderschat probleem. Patiënten blijven vaak lang met de klachten rondlopen zonder hun arts te raadplegen. Dit gebeurt vaak uit een gevoel van gêne.

Welke mannen krijgen het?

Lichen sclerosus kan bij mannen van elke leeftijd gezien worden, maar mannen van 45 jaar en ouder lopen meer risico dan jongeren.

Hoe ziet het eruit?

Meestal ontstaat eerst een ontsteking van de voorhuid van de penis. Ten gevolge van de ontsteking van de voorhuid kan deze vernauwen. Deze kan dan niet meer goed over de eikel worden teruggeschoven. Dit fenomeen heet fimosis. In een later stadium (en soms tegelijkertijd) ontstaat een verdunning van de huid (atrofie). De huid wordt wit van kleur en lijkt dan papierdun. Ook kunnen pijnlijke kloofjes aan de voorhuid ontstaan die vooral bij het vrijen bijzonder pijnlijk kunnen zijn.
De lichen sclerosus kan aanvankelijk ook alleen aan de eikel ontstaan. Met name als de afwijkingen rond de plasbuis gelegen zijn kan het uitplassen in het gedrang komen.

Lichen sclerosus die niet bij de geslachtsdelen optreedt

In zeldzame gevallen kan lichen sclerosus ook ontstaan aan de ‘gewone’huid, meestal op de rug of de borst. Deze plekken zien er uit als porcelein-witte, papierdunne huidgebiedjes die over het algemeen weinig klachten geven. Over deze, iets zeldzamere, vorm van lichen sclerosus is een aparte folder verschenen: niet-genitale lichen sclerosus.

Wat is de therapie en hoe is het beloop?

Met hormooncrèmes (corticosteroïden) kan de ontwikkeling van lichen sclerosus worden afgeremd. Uw dermatoloog kan een behandelschema afspreken om de ontstekingsreactie op een goede en veilige manier te bestrijden. Met name wanneer in een vroeg stadium van de ziekte met de behandeling begonnen wordt zijn vaak goede resultaten te bereiken. Blijft er echter sprake van klachten of van een sterk vernauwde voorhuid is het verwijderen van de voorhuid (besnijdenis) vaak een goede en meestal definitieve oplossing. Bij een vernauwing van de plasbuis (urethra) kan soms ook operatief ingrijpen door de uroloog nodig zijn.

Lichen sclerosus en kanker

In (meestal langer bestaande) lichen sclerosus van de geslachtsdelen kán in sommige gevallen een vorm van huidkanker ontstaan. Dit geldt vooral bij vrouwen bij lichen sclerosus van de vulva: er is dan een verhoogd risico op het ontwikkelen van vulva-carcinoom.
Bij mannen is de relatie tussen lichen sclerosus en peniskanker minder duidelijk. Hoewel in de medische literatuur gevallen hiervan beschreven zijn is er geen zekerheid of lichen sclerosis de kans op peniskanker verhoogd. Doorgaans wordt wel geadviseerd het aangedane gebied zelf regelmatig te onderzoeken en 1x per jaar de huisarts of dermatoloog een controle te laten uitvoeren.

U heeft lichen sclerosus, wat nu?

Mensen met lichen sclerosus durven pas vaak in een laat stadium de huisarts te bezoeken met hun probleem. Gezien de heel specifieke problematiek zal de huisarts u meestal doorverwijzen naar de dermatoloog. Deze zal het huidgebied doorgaans met regelmaat controleren, vooral wanneer het gaat om lichen sclerosus van de geslachtsdelen.


Aan lichen sclerosus bij de man gerelateerde onderwerpen

lichen sclerosus bij de vrouw
niet-genitale lichen sclerosus
lichen planus
corticosteroiden en de huid
afwijkingen aan de penis


 

Schuiven naar boven