Lipofilling

           
index

informatiefolder plastische chirurgie


huidziekten A-Z
therapie A-Z

Wat is het?
Bij lipofilling wordt vetweefsel aangebracht onder de huid om contouren van de huid 'op te vullen' of om rimpels weg te werken. De officiele benaming van de behandeling is 'autologe vettransplantatie'. Het vetweefsel wordt verwijderd van een deel van het eigen lichaam waar het vet minder gewenst is. Omdat het lichaamseigen vet betreft is er geen risico op afstoting.

Voor wie is lipofilling geschikt?
Vettransplantatie wordt vooral in het gelaat toegepast. In zijn algemeenheid geldt dat lipofilling wordt toegepast op plaatsen waar niet te veel beweging van het weefsel plaatsvindt omdat door beweging het vet eerder kan worden afgebroken. Om deze reden wordt lipofilling van bijvoorbeeld de lippen niet aangeraden.
Bekende indicaties voor de behandeling zijn:
  • acne-littekens (niet álle typen acnelittekens zijn geschikt hiervoor)
  • diepe gelaatsplooien (bijvoorbeeld tussen de neus en de mond)
  • bij bepaalde zeldzame aandoening waarbij asymmetrie van het gelaat ontstaat (hemifaciale atrofie)
  • opheffen van door geneesmiddelen veroorzaakt verlies van vetweefsel in het gelaat (bij HIV-patienten met HAART-therapie)
  • Soms wordt lipofilling ook wel toegepast om 'vermagering' van de handen op te heffen.


Hoe wordt de behandeling uitgevoerd?
1. eerst wordt het donorvet geoogst: onder lokale verdoving wordt via een spuit of slangetje vetweefsel opgezogen
2. het vetweefsel wordt gezuiverd
3. het gepurificeerde vetweefsel wordt geïnjecteerd op de gewenste locatie.

Wat zijn de resultaten?
Direct na de behandeling is er sprake van roodheid en zwelling van het getransplanteerde gebied. Deze zwelling neemt geleidelijk af in de dagen na de ingreep.
Een belangrijk deel van het ingespoten vet zal in de maanden na de transplantatie weer verdwijnen. Aangenomen wordt dat dit gemiddeld 65-70% van het oorspronkelijk getransplanteerde vetvolume is. Het is dus pas na enkele maanden mogelijk om het gestabiliseerde resultaat te beoordelen. De resultaten zijn ook sterk afhankelijk van de gebruikte techniek.
In veel gevallen zijn meerdere behandelsessies nodig om een resultaat te behalen dat tot tevredenheid stemt.

Wat zijn de risico's?
soms treedt een verdichting van het getransplanteerde vet op waardoor een hard klompje onder de huid ontstaat. Verlittekening van de huid en het onderhuidse bindweefsel komt soms voor. Ook infecties zijn niet geheel uitgesloten. Bij het injecteren kunnen bloedvaatjes en zenuwen beschadigd raken.


 


  

 
Gerelateerde onderwerpen
Colofon

Uitgever en copyright: www.huidinfo.nl
Voorbehoud: zie disclaimer