info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Mastocytoom

mastocytoom

Wat is een mastocytoom?

Een mastocytoom is een plaatselijke vorm van mastocytose die vooral bij jonge kinderen wordt gezien. Bij mastocytose is er sprake van een plaatselijke ophoping van mestcellen in de huid. Ziet voor details de algemene folder over mastocytose.

Hoe ziet het eruit?
Mastocytomen ontstaan meestal in de eerste levensmaanden. Het zijn tot 5 cm grote rood-bruine vlekken die vaak in eerste instantie worden aangezien voor moedervlekken. Ze kunnen op alle delen van de huid voorkomen. Typisch voor een mastocytoom is dat een plaatselijke zwelling kan ontstaan wanneer stevig over de plek gewreven wordt. Dit ontstaat omdat het grote aantal mestcellen ter plekke hun ontstekingsstoffen vrijlaten wat tot een zwelling leidt. Deze trekt binnen een half uur weer weg. Bij het mastocytoom op de foto is een wit randje van de zwelling te zien die ontstaan is na het wrijven.

Wat zijn de klachten?
Na wrijving kan er soms sprake zijn van jeuk.

Hoe wordt het behandeld?
Als kinderen veel last hebben van jeuk is behandeling met antihistaminica druppels te overwegen. Meestal vallen de klachten erg mee en is geen behandeling nodig. In de meeste gevallen trekken de mastocytomen in de loop van de kinderjaren weg.


Gerelateerde onderwerpen

mastocytose
urticaria pigmentosa
donkere vlekken op de huid

Literatuur
Patrizi A: Topical corticosteroids versus “wait and see” in the management of solitary mastocytoma in pediatric patients: a long-term follow-up. Dermatol Ther. 2015 Mar-Apr;28(2):57-61


 

Schuiven naar boven