info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

MELTUMP

meltump

Wat is een MELTUMP?

De afkorting MELTUMP staat voor Melanocytic Tumors of Uncertain Malignant Potential. Vrij vertaald: een uit pigmentcellen opgebouwde tumor van onzekere kwaadaardige potentie. Het zijn huidtumortjes opgebouwd uit melanocyten (pigmentcellen) en zien er klinisch uit als melanomen. Deze tumortjes blijken na verwijdering en bij aanvullend microscopisch pathologisch onderzoek een zeer onrustig aspect te hebben. Maar toch heeft de patholoog nèt te weinig aanknopingspunten om de diagnose ‘melanoom’ te stellen. In feite zijn er binnen dezelfde afwijking zowel aanwijzingen voor een moedervlek als voor een melanoom aanwezig.

Hoe wordt het behandeld?

In veel gevallen zal het advies van de patholoog zijn om de afwijking toch te behandelen als ware het een ‘gewoon’ melanoom. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat het litteken toch nog met een marge moet worden verwijderd en nacontroles plaatsvinden zoals bij het melanoom.

Gerelateerd aan de MELTUMP zijn de STUMP (spitzoïd tumor of uncertain malignant potential) en de SAMPUS (superficial atypical melanocytic proliferations of uncertain significance). Deze afwijkingen worden in principe op dezelfde manier behandeld als een MELTUMP.

Wat betekent het voor u?

Mensen die van hun dermatoloog de diagnose ‘MELTUMP’ krijgen zijn vaak in verwarring: moeten ze nu opgelucht zijn dat het geen melanoom betreft, of toch niet? Weliswaar is de diagnose melanoom niet gesteld, maar intussen is er wel onzekerheid over hoe kwaadaardig de afwijking is. Bovendien worden meestal alle voorzorgsmaatregelen genomen zoals bij een klassiek melanoom. Toch kunnen de dermatoloog en patholoog het niet preciezer zeggen: het blijft een tumor met onzekere kwaadaardige eigenschappen en daar horen de gepaste maatregelen bij!

Het is belangrijk om met uw dermatoloog af te spreken hoe het behandel- en controleschema in uw situatie verder zal verlopen.


Gerelateerde onderwerpen

melanoom
moedervlekken
Spitz-naevus
zon en huid

Literatuur
Piérard GE, Piérard-Franchimont C, Delvenne P.: Simulants of Malignant Melanoma. Oncol Rev. 2015 Aug 5;9(1):278 (volledig artikel)

Auteur: Dr R.L. van Leeuwen, dermatoloog, Alrijne Ziekenhuis Leiden


 

Schuiven naar boven