huidinfo
neuscorrectie


Wat is een neuscorrectie?

Een neuscorrectie is een operatieve ingreep waarbij de vorm van de neus wordt veranderd. Meestal vindt deze ingreep om cosmetische redenen plaats; het is een van de meest uitgevoerde cosmetische ingrepen. Soms is de behandeling relatief eenvoudig, vooral wanneer alleen de 'zachte' delen van de neus worden aangepast. Soms kan de ingreep gecompliceerder zijn, vooral wanneer ook de neusbrug moet worden aangepast.

Voor wie is een neuscorrectie geschikt?
Neuscorrecties kunnen niet bij iedereen worden uitgevoerd. Belangrijk is dat de neus al volledig volgroeid is. Dat is pas gemiddeld in het 18e levensjaar het geval. Verder moet de huid van de neus van voldoende kwaliteit zijn om een ingreep uit te kunnen voeren.
Of de neus gecorrigeerd moet worden is natuurlijk een subjectieve zaak. Wat de ene persoon als normaal en bij het gezicht passend ervaart wordt wellicht door een bij zichzelf als zeer storend ervaren. De beslissing om een neuscorrectie uit te laten voeren is er daarom altijd een die u zelf neemt
.

Welke soorten ingrepen zijn er mogelijk aan de neus?
Neuscorrecties kunnen in twee grote groepen verdeeld worden:
gesloten neuscorrecties
bij deze ingrepen wordt de behandeling uitgevoerd via de neusgaten. Het is bij deze ingreep dus niet nodig om de huid van de neus in te snijden en er ontstaan dus ook geen littekens aan de buitenzijde van de neus. Gesloten neuscorrecties worden van alle ingrepen aan de neus het meest uitgevoerd.
open neuscorrecties
bij deze ingrepen moet wel een snede aan de buitenzijde van de neus gemaakt worden, meestal ter hoogte van het neustussenschot.

Hoe gaat de ingreep in zijn werk?
Het operatieprotocol wisselt van kliniek tot kliniek.
De verdoving: meestal wordt een neuscorrectie onder algehele anesthesie uitgevoerd. In veel klinieken is het echter ook mogelijk om bepaalde verrichtingen aan de neus onder lokale verdoving te laten uitvoeren.
Het verband: na de ingreep wordt over het algemeen een neusspalk aangebracht en kan het nodig zijn om tampons in de neusgaten aan te brengen. Dit is bedoeld om zwelling van de neus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het geheel wordt ingepakt met een verband. De duur dat het verband moet blijven zitten wisselt per ingreep. Het verband en de tampons worden in de kliniek verwijderd. Vaak moet dan nog wel voor langere tijd een steunkapje gedragen worden.
Naar huis: De opnameduur na de ingreep bedraagt in de meeste klinieken slechts enkele uren. Het komt maar zelden voor dat iemand na een routine neuscorrectie een nacht in de kliniek moet blijven.
Hechtingen: meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt, deze verdwijnen vanzelf. Niet-oplosbare hechtingen dienen door de plastisch chirurg weer verwijderd te worden.

Ná de operatie
Door de operatie treedt een zwelling van  het neusweefsel op wat de ademhaling door de neus flink kan belemmeren. De zwelling is na enkele weken meestal al zodanig afgenomen dat door de neus kan worden ademgehaald, de rest van het vocht verdwijnt in de weken daarna. Er ontstaan bijna altijd bloeduitstortingen rond de neus en de onderoogleden. Meestal zijn deze wel na 14 dagen grotendeels weggetrokken.
Het is belangrijk om na de ingreep enkele dagen rust te nemen en de activiteiten in de dagen daarna weer heel langzaam op te bouwen. Zware inspanning wordt door de meeste klinieken afgeraden tot een maand na de ingreep.

Mogelijke complicaties
Net zoals bij andere chirurgische ingrepen bestaat het risico op complicaties. Deze complicaties kunnen onder andere zijn:
  • algemene narcoserisico's
  • allergische reactie (bijvoorbeeld op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters)
  • infectie van het operatiegebied
  • nabloeding
  • een verdoofd of 'vreemd' gevoel (dysesthesie) aan de neuspunt
Waar kan je een neuscorrectie laten doen?
Het is belangrijk om betrouwbare informatie te krijgen over de kundigheid van de plastisch chirurg die U de ingreep laat uitvoeren. Vraag bij meerdere klinieken offertes aan en ga ook ter plaatse informeren en vraag een voorlichtingsgesprek bij de plastisch chirurg zelf. Als het goed is zal hij/zij U uitgebreid uitleggen welke ingreep bij U het beste resultaat zal geven en ook wat de specifieke risico's van die operatie zijn
.
huidAan neuscorrecties gerelateerde onderwerpen


         door Redactie Huidinfo                              
copyright
disclaimer