info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

PUPPP

PUPPP zwangerschapsjeuk

Wat is PUPPP?

PUPPP is de afkorting van het Engelse “Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy”. Het is een vorm van jeuk tijdens de zwangerschap die regelmatig voorkomt.
Het betreft een sterk jeukende rode huidafwijking die vrijwel altijd gepaard gaat met galbulten (urticaria). PUPPP begint in de meeste gevallen in de laatste 3 maanden van de zwangerschap en verdwijnt na de bevalling. De jeukende galbulten ontstaan meestal eerst op de buik, maar kunnen zich uiteindelijk over de gehele huid verspreiden.
PUPPP wordt gemiddeld bij 1 op de 240 zwangeren gezien.

PUPPP zwangerschapsjeuk
foto’s: de buik is een klassieke plek voor PUPPP, maar jeukende afwijkingen kunnen overal op de huid ontstaan.

Wat is de oorzaak van PUPPP ?

De oorzaak van PUPPP is onbekend. Sommige onderzoekers denken dat het een zgn. autoimmuunaandoening is waarbij de huid van de moeder reageert op bepaalde eiwitten in de moederkoek.

Wie kan het krijgen?

Zoals gezegd wordt PUPPP gezien bij zwangeren in het laatste trimester, en dan vooral in de laatste 4 weken van de zwangerschap. Slechts zelden treedt het op vóór het laatste trimester en nog zeldzamer is het dat de klachten ontstaan ná de geboorte. Wanneer de jeukklachten in en vroeger stadium van de zwangerschap ontstaan moet eerder worden overwogen of het niet een andere vorm van zwangerschapsjeuk betreft, zoals de prurigo van Besnier.
Bij een volgende zwangerschap kunnen de klachten weer terugkomen, maar dit is niet gebruikelijk.

Is PUPPP gevaarlijk voor de ongeboren baby?

Nee.
Er is geen verhoogde kans op te vroeg geboren kinderen of op aangeboren afwijkingen.

Hoe wordt PUPPP behandeld?

Zoals gezegd verdwijnen de huidafwijkingen spontaan na de geboorte van het kind.
Bij zeer ernstige jeuk kan de arts lokale jeukstillende middelen voorschrijven, zoals (milde) hormooncremes (corticosteroiden) of sommige soorten antihistaminica (tabletten). In verband met de zwangerschap is de arts beperkt in de keuze van geneesmiddelen.


gerelateerde onderwerpen

zwangerschapsjeuk (overzichtsfolder)
herpes gestationes
constitutioneel eczeem
jeuk (overzicht)
corticosteroiden voor de huid

Literatuur
Lehrhoff S et al: Specific dermatoses of pregnancy and their treatment. Dermatol Ther. 2013 Jul-Aug;26(4):274-84


 

Schuiven naar boven