info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Zorgverzekering en de huid

zorgverzekering huid dermatologie

Wat kost de behandeling bij de dermatoloog?

Zoals u waarschijnlijk weet is het bekostigingsysteem voor de gezondheidszorg de afgelopen jaren extreem ingewikkeld gemaakt. Er zijn geen vaste tarieven meer: elke zorgverzekeraar onderhandelt met elk ziekenhuis (of zelfstandig behandelcentrum) over de tarieven van elk zorgproduct van elk specialisme. Voor elk specialisme zijn er enorm veel zorgproducten die weer afhankelijk zijn van de verrichtingen en het aantal bezoeken aan de polikliniek binnen een bepaalde termijn.

Omdat elk afzonderlijk ziekenhuis met elke afzonderlijke zorgverzekeraar onderhandelt verschillen de prijzen enorm. Zo kan het verwijderen van een moedervlek in ziekenhuis A soms wel twee keer zo duur zijn als dezelfde ingreep in ziekenhuis B. Dit is volstrekt niet eenvoudig op websites van ziekenhuizen of zorgverzekeraars terug te vinden. Alleen de zorgadministratie van het ziekenhuis en de zorgverzekeraar kunnen daar via een ingewikkeld systeem achter komen. Met name als u nog niet ‘door uw eigen risico heen bent’ kan het wel belangrijk zijn om te weten welke prijzen uw zorgverzekeraar met het ziekenhuis heeft afgesproken.
De dermatoloog zélf zal in de regel zelfs niet bij benadering kunnen zeggen wat een bepaalde behandeling in uw specifieke situatie zal kosten.

Waar kunt u op letten bij het afsluiten van een zorgverzekering?

Vooral als u bekend bent met een chronische huidaandoening is het belangrijk om de kleine lettertjes van de af te sluiten polis te lezen:

Een voorbeeld: vergoeding van lichttherapie

Een concreet voorbeeld is de vergoeding van lichttherapie zoals die veel wordt toegepast bij uitgebreide vormen van eczeem of psoriasis. Sinds kort vergoeden sommige zorgverzekeraars nog maar 75% van de kosten van deze zeer belangrijke behandeling. De resterende 25% van de kosten van de behandeling moet u volgens die verzekeraars dus zelf bijdragen. Afhankelijk van de prijsafspraken die uw verzekeraar met het ziekenhuis maakt voor lichttherapie kan deze eigen bijdrage behoorlijk oplopen.

Als u overweegt een nieuwe zorgverzekering af te sluiten…

Als u vermoedt dat u in het volgende verzekeringsjaar behandelingen bij de dermatoloog nodig zult hebben (bijvoorbeeld omdat u een chronische huidziekte heeft) is het verstandig uw huidige polis extra goed na te lezen en te vergelijken met aanbiedingen van andere verzekeraars. Vraag de zorgverzekeraars gericht naar de vergoedingen op het gebied van dermatologische zorg voordat u de eventuele overstap naar een nieuwe polis maakt.


 

Schuiven naar boven