info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Acne en melk

Wat is melk?

Alle zoogdieren hebben zijn in hun eerste groei en ontwikkeling afhankelijk van moedermelk. Melk bevat een uitgebalanceerde mix van eiwitten, koolhydraten, vetten, groeifactoren en hormonen. Deze mix is voor elke diersoort anders. Zodra het zoogdierjong oud genoeg is om zelfstandig eten te vinden stopt de melkproductie bij het moederdier. Dit principe geldt voor alle zoogdieren: van muis tot mens en van olifant tot zeehond. De mens is het enige zoogdier dat nog melk consumeert na de babyleeftijd… Wat is de relatie tussen melk en acne?

acne zuivel voeding

Acne en zuivel

Al in 1887 werd een verband gezien tussen het consumeren van melk en het ontwikkelen van acne. Dermatologen adviseerden tot in de jaren ’60 van de 20e eeuw in de regel een zuivelarm dieet om acne tegen te gaan. Dit gebruik kwam in een vergeethoek sinds de ontwikkeling van verschillende effectieve behandelingen tegen acne (sinds het midden van de 20e eeuw) zoals bijvoorbeeld het antibioticum doxycycline.

Acne en hormonen

Het is bekend dat acne wordt beinvloed door hormonen. Acne reageert in meer of mindere mate op anticonceptiepillen, hormoonspiraaltjes en zwangerschap. Acne (en soms ernstige acne) wordt gezien bij bijvoorbeeld bodybuilders die anabole steroïden gebruiken.

Hormonen in melk

Melk bevat van nature een groot aantal hormonen en groeifactoren. Onder deze hormonen bevinden zich ook voorlopers van dihydrotestosteron. Dit hormoon speelt een belangrijke rol in het proces dat tot acne leidt. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ook niet-geslachtshormonen en groeifactoren die in melk aanwezig kunnen zijn (zoals groeihormoon en insulin-like growth hormone-1) de ontwikkeling van acne bevorderen. Dit kan gebeuren door directe invloed op de ontwikkeling van de comedo (de plug die de talgklier afsluit) maar ook door het beïnvloeden van de regulatie van de aanmaak van geslachtshormonen.

Wat betekent dit voor mijn eetpatroon?

Het is inmiddels door onderzoek wel aannemelijk gemaakt dat het consumeren van zuivelproducten kan leiden tot verergering van acne. Duidelijk is evenwel dat dit niet voor iedereen geldt. Immers, veel mensen (ook tieners) met een relatief hoge zuivelconsumptie ervaren geen of slechts milde acne klachten.
Toch is het de moeite waard voor mensen met hardnekkige acne kritisch naar hun dieet te kijken. In overleg met de arts en een diëtiste kan de zuivelconsumptie tijdelijk worden teruggeschroefd om het effect hiervan op de acne vast te stellen. Begeleiding door een diëtiste is wenselijk omdat zuivel wel een belangrijke bron is van calcium en andere voedingsstoffen. Het kan nodig zijn hiervoor in samenspraak met de dietiste dan een vervangende bron te vinden.

literatuur
Danby FW: Nutrition and acne. Clinics in Dermatology (2010) 28, 598-604
Adebarnowo CW et al: Milk consumption and acne in teenaged boys. J Am Acad Dermatol 2008;58:787-93.


Aan acne en zuivel gerelateerde onderwerpen

acne


Schuiven naar boven