info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Ziekte van Andrews en Barber

Andrews Barber psoriasis pustulosa palmoplantaris

Wat is de ziekte van Andrews en Barber?

De ziekte van Andrews-Barber (psoriasis pustulosa palmoplantaris) is een speciale vorm van psoriasis die uitsluitend voorkomt aan de handpalmen en voetzolen.

Hoe ziet het eruit?
Kenmerkend voor deze vorm van psoriasis zijn de met pus gevulde blaasjes die uiteindelijk verdrogen tot eeltplekjes. Vaak ontstaat rondom deze plekken ook schilfering en kloofvorming. Hoewel de puistjes uiteindelijk ‘indrogen’ ontstaan er helaas steeds weer nieuwe puistjes.

andrews barber voet
foto: de pusblaasjes zijn soms wel 1 cm groot

Hoe ontstaat het?
Psoriasis is een aandoening waar aanleg voor bestaat. Op een zeker moment in het leven komt de aandoening tevoorschijn. De uitlokkende factor hiervoor kan heel gevarieerd zijn. Een luchtweginfectie bijvoorbeeld, of een ontstoken kies. Ook roken is een factor die van belang is bij het uitlokken van psoriasis. Vooral bij de ziekte van Andrews-Barber is roken een belangrijke stimulans voor de aandoening. Vrijwel alle patienten met Andrews-Barber zijn rokers of werken in de tabaksindustrie.

Hoe wordt het behandeld?
De arts zal in eerste instantie proberen met zalven de huidklachten onder controle te krijgen. Hiervoor kunnen corticosteroïden (‘hormoonzalven’) worden gebruikt, maar ook zalven die vitamine D of teer bevatten. Deze zalven kunnen in veel gevallen voor een verbetering van de klachten zorgen.

Toch blijkt dat de ziekte van Andrews en Barber in de praktijk vaak bijzonder hardnekkig is en onvoldoende reageert op de zalftherapie. In die gevallen kan ook worden gekozen voor een combinatie met lichttherapie (UVB of PUVA).

Als ook lichttherapie onvoldoende helpt kan gedacht worden aan orale therapie. Acitretine is een geneesmiddel dat bij Andrews en Barber in de regel goede resultaten oplevert. Als deze behandelingen ook niet succesvol zijn kan wellicht behandeling met biologics (nieuwe geneesmiddelen die heel precies een stukje van het immuunsysteem beïnvloeden) een optie zijn. Aan het voorschrijven van deze (heel dure!) geneesmiddelen zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Overleg de mogelijkheden met uw dermatoloog.

Ook behandeling met biologics kunnen een goede optie zijn. Deze geneesmiddelen worden per injectie toegediend. Hoe vaak de injectie moet worden gezet is afhankelijk van het gekozen geneesmiddel

Meer gedetailleerde informatie over therapiemogelijkheden vindt U op de algemene pagina over psoriasis.


Andere aan psoriasis pustulosa palmoplantaris gerelateerde onderwerpen

corticosteroïden
acitretine
psoriasis en voeding
ziekte van Hallopeau (acrodermatitis continua suppurativa)
handeczeem – overzicht
roken en de huid


 

Schuiven naar boven