info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Borstvergroting

borstvergroting mamma plastische chirurgie cosmetiek

Wat is een borstvergroting?

Een borstvergroting is een operatieve ingreep waarbij door middel van een implantaat het volume en de veerkracht van de borsten wordt vergroot.

Voor wie is een borstvergrotende operatie bedoeld?

Vrouwen kiezen om verschillende redenen voor een borstvergroting:

0 De borsten zijn altijd al klein geweest
0 De borsten zijn verslapt na zwangerschap(pen)
0 De borsten zijn als gevolg van een vermageringskuur kleiner of slapper geworden

Of borsten ’te klein’ of ’te slap’ zijn, zijn natuurlijk subjectieve kwalificaties. Wat de ene vrouw als volstrekt normaal en bij haar lichaam passend ervaart wordt wellicht door een andere vrouw met hetzelfde figuur als zeer storend ervaren. De beslissing om een borstvergrotende operatie uit te laten voeren is er daarom altijd een die U zelf neemt. Borstvergrotingen zijn meestal niet geschikt om eventuele seksuele problemen of minderwaardigheidsgevoelens op te lossen. Borstvergrotingen worden zelden of nooit vóór het 18e levensjaar uitgevoerd.

borstvergroting
foto: op internet zijn overal voor- en naplaatjes te vinden.

Wat zijn prothesen?

Prothesen zijn siliconen zakjes die meestal gevuld zijn met siliconen-gel of zout water. Siliconenprothesen worden verreweg het meest gebruikt omdat siliconen-gel zeer natuurlijk aanvoelt. Fysiologisch zout-implantaten voelen harder en dus minder natuurlijk aan, maar daartegenover staat dat bij eventuele lekkages het fysiologisch zout gewoon door het lichaam wordt opgenomen en uitgescheiden.

Risico’s van borstvergroting

In de media verschijnen soms berichten over gezondheidsrisico’s bij vrouwen met siliconen borst-implantaten. Er is tot dusver geen aanwijzing dat de moderne siliconen borstprothesen problemen kunnen veroorzaken. Tegenwoordig worden steeds meer prothesen op de markt gebracht die zijn gemaakt van high cohesive silicone gel die door de consistentie vrijwel niet kunnen lekken. Toch houdt elke chirurgische ingreep, zeker chirurgische ingrepen waarbij lichaamsvreemd materiaal in het lichaam wordt gebracht, een bepaald risico in: vooral over eventuele nadelige effecten op de lange termijn is vaak nog een zekere mate van onzekerheid.

Kapselvorming

Een van de meest voorkomende problemen na borstvergroting is kapselvorming: het lichaam herkent de prothese als een lichaamsvreemd object en probeert de prothese in te kapselen met bindweefsel. Dit gebeurt feitelijk bij elke prothese en milde kapselvorming hoeft niet tot problemen te leiden. Kapselvorming kan echter ook pijn en vervorming van de prothese tot gevolg hebben. Door de kapselvorming kan ook een asymmetrie ontstaan tussen de twee borsten. Een nieuwe operatie is dan doorgaans nodig.

Waar in de borst kunnen de prothesen geplaatst worden?

De prothesen kunnen op twee plekken in de borst worden aangebracht:

* achter de borstklier (submammair)
* achter de borstspier (submusculair)

De protheses kunnen via verschillende operatieroutes worden geplaatst. Dit kan

* via de huidplooi onder de borst
* via de oksel
* via een snede naast de tepel

De keuze voor de prothese, de plaatsing en de operatiewijze en de gevolgen hiervan (littekenvorming in het operatiegebied bijvoorbeeld) dient de plastisch chirurg vooraf met U te bespreken en toe te lichten.
De operatie
Vroeger werden borstvergrotende operaties vrijwel altijd onder algehele narcose uitgevoerd. Tegenwoordig is het in steeds meer klinieken mogelijk de behandeling onder lokale verdoving te laten uitvoeren. Dit neemt de (overigens vrij beperkte) risico’s van een algemene anaesthesie weg en bovendien bent U direct na de ingreep weer op de been en is het verblijf in de kliniek teruggebracht tot enkele uren.

Na de operatie

Na de operatie blijven één of meerdere drains (slangetjes waardoor wondvocht kan weglopen) achter. Tevens wordt een compressievest aangemeten dat druk geeft op het behandelde gebied en dat gedurende 2-4 weken dag en nacht gedragen moet worden. De borsten voelen de eerste dagen beurs, pijnlijk en gezwollen aan. Dit gevoel wordt geleidelijk minder. Sporten wordt afgeraden voor een periode van 6-8 weken. Laat U vóór ontslag uit de kliniek goed voorlichten over de leefregels voor de periode na de operatie…

Tevreden met de borstvergroting?

De meeste vrouwen die een borstvergroting hebben laten uitvoeren zijn tevreden met het resultaat. Soms valt het resultaat echter tegen. De meest voorkomende oorzaken hiervan zijn:

* asymmetrie: door de operatie is er een verschil ontstaan tussen beide borsten.
* littekens: de littekenvorming valt tegen: littekens kunnen breder, dikker of roder uitvallen dan voorzien.
* kapselvorming: dit werd hierboven al beschreven. Kapselvorming kán leiden tot veel pijn, hard aanvoelen van de borsten en asymmetrie.

Deze complicaties kunnen er toe leiden dat u opnieuw een operatie moet ondergaan (met het ongemak en de kosten die daarmee gemoeid zijn).


gerelateerde onderwerpen

botulinetoxine tegen rimpels
kraaienpootjes

literatuur
Shikhman R et al: Breast, Implants, Rupture. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2017-.2017 Oct 6.

Schuiven naar boven