info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Facelift

facelift

Wat is een facelift?

Een facelift is een operatie waarbij plooien en rimpels in het gelaat worden verwijderd door de huid strak te trekken. Tegelijk met de huid worden meestal ook dieper gelegen weefsellagen ‘meegelift’. Een facelift wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg. Er zijn verschillende typen facelift. Hieronder wordt beschreven hoe de klassieke ‘full-face’ facelift wordt uitgevoerd. Ook andere facelift technieken komen aan de orde.

facelift
foto: op de websites van privé-klinieken staan vaak voor-en-na-foto’s

Wat is het doel van de behandeling?

Het doel van een facelift-behandeling is de rimpels in de huid te laten verdwijnen door de huid strak te trekken. Het is goed om te realiseren dat niet alle rimpels zullen verdwijnen. Met name rimpels rond de mond en andere rimpels die ontstaan zijn door de mimiek van het gezicht zullen niet verdwijnen. Dit is over het algemeen niet wenselijk omdat ‘aantasting’ van de mimiek van de huid een onnatuurlijk effect kan geven. Het effect van een facelift is tijdelijk. Na een aantal jaar is soms een nieuwe behandeling nodig.

Hoe wordt de facelift uitgevoerd?

Allereerst wordt U natuurlijk voorgelicht over de verwachten cosmetische effecten van de ingreep. De plastisch chirurg zal hier uitgebreid de tijd voor nemen. Ook alternatieven voor de behandeling zullen aan de orde komen. Voor het uitvoeren van een facelift is het vaak nodig dat algehele anaesthesie (volledige verdoving) wordt toegepast. Ook een opname in het ziekenhuis van één of enkele dagen is de regel.
Tijdens de behandeling wordt de huid van de hals en de wangen over een groot deel losgemaakt. De dieper gelegen weefsellagen worden hierbij ook vaak meegenomen. Het geheel wordt dan opnieuw gespannen in de richting van de oren. De huid wordt zo gehecht dat de littekens zo min mogelijk opvallen. Ook de huid van de hals wordt bij een uitgebreide ‘full facelift’ strakgetrokken. De ingreep duurt meestal enkele uren.

Mini-facelift
Ook een mini-facelift is nog een vrij uitgebreide ingreep. Het is vergelijkbaar met een volledige facelift, echter zonder de hals-lift. Het is doorgaans geschikt voor mensen met diepe plooien tussen de mond en de neus (nasolabiaalplooien), uitzakkende gezichtscontouren en slappere plooien bij de kaken. De mini-facelift kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een ooglidcorrectie of voorhoofdslift.

SMAS facelift
De SMAS (Superficial Musculo Aponeurotic System) is een anatomische weefsellaag in het gelaat die onder de huid gelegen is. Deze laag bedekt en omgeeft diepe structuren in het gelaat en de hals. De SMAS is ook verbonden aan de platysma, een belangrijke spier in het onderste deel van het gelaat en in de hals. Omdat de SMAS aan een groot deel van de gezichtsstructuren vast zit leidt het verstrakken van de SMAS tot een verbeterde (minder uitgezakte) ‘positie’ van de gelaatshuid. De SMAS facelift betreft meestal het plooien van de SMAS, ook wel de SMAS-plicatie genoemd. Omdat de SMAS een echte basislaag is leidt een SMAS-facelift tot een natuurlijker en langduriger effect dan wanneer alleen de huid wordt gelift.

Diepe facelifts
De SMAS facelift is al een betrekkelijk ingrijpende operatie. Soms worden naast de SMAS-plicatie zelfs nog meer diepe weefsels betrokken bij de lifting procedure. Zo kunnen vetkussentjes van de wangen worden losgeprepareerd of zelfs alle weefsels boven het bot (subperiostale facelift). De kans op complicaties (zoals zenuwschade) bij deze zeer ingrijpende facelifts is groot en deze mogen daarom alleen door zeer ervaren plastisch chirurgen worden uitgevoerd.

Centrale facelift
Bij jongere personen is er soms alleen sprake van weefsel-uitzakking in het midden van het gelaat, waarbij met name de nasolabiaalplooien (de plooien tussen de neus en de mond) diep geworden zijn en de wangen iets uitzakken. Een centrale facelift kan vaak met betrekkelijk kleine insnijdingen (en dus kleine littekens) worden uitgevoerd en de downtime is betrekkelijk kort.

Halslift met corset platysmaplastiek (om een dubbele kin op te heffen)
Deze ingreep is bedoeld om de hals strakker te maken. De ingreep vindt meestal plaats door een kleine snede te maken onder de kin. Via deze incisie wordt overbodig vetweefsel weggehaald en worden vervolgens de halsspieren door de plastisch chirurg verstrakt.

Minimaal operatieve facelift (Threadlift ®)
Een heel nieuwe ontwikkeling is het liften van het gelaat door middel van een ruwe draad van polypropyleen die met een holle naald wordt ingebracht onder de huid. De huidstructuren worden door de plastisch chirurg over de draden gemasseerd. De huid blijft dan door de ‘prikkeldraad’ structuur van de draad hangen en is aldus gelift. Deze behandeling zou vooral nuttig kunnen zijn wanneer er niet een te groot overschot is aan slappe, overtollige huid. Bedacht moet worden dat deze techniek nog in de kinderschoenen staat en dat de effecten op de lange termijn nog niet bekend zijn.

Wat gebeurt er ná de operatie?

Na de operatie wordt het gelaat (afhankelijk van het type operatie) ingezwachteld met een drukverband. Dit verband blijft enkele dagen zitten. Wanneer het verband wordt verwijderd zal meestal een flinke verkleuring van de huid zichtbaar zijn als gevolg van de bloeduitstortingen. Het duurt meestal wel een paar weken voordat deze verkleuring volledig verdwenen is. Er is meestal weinig pijn te verwachten voor de periode na de operatie. Na een tot twee weken worden de hechtingen verwijderd.
Het uiteindelijk resultaat van de hele operatie is overigens meestal pas na enkele weken zichtbaar als het operatiegebied weer helemaal tot rust is gekomen.

Wat zijn de risico’s van een facelift?

Net als elke operatie kent een facelift risico’s op complicaties. Hierbij kan gedacht worden aan nabloedingen en infectie van het operatiegebied. In zeldzame gevallen wordt beschadiging van een zenuw gezien. Het is verstandig om met de plastisch chirurg van te voren alle risico’s van de specifieke ingreep die bij u zal worden uitgevoerd door te spreken.


gerelateerde onderwerpen

rimpels
botoxbehandeling tegen rimpels
wallen onder de ogen

literatuur
Broadbent T et al: Minimally invasive brow lifting techniques. Curr Opin Ophthalmol. 2017 Sep;28(5):539-543

Schuiven naar boven