info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Haarpijn

haarpijn

Wat is haarpijn?

Haarpijn (trichodynie) is niet zeldzaam maar wordt maar zelden beschreven in de medische literatuur. Dit komt vooral omdat, behalve de pijnklachten van de patiënt, in veel gevallen geen objectieve afwijkingen aan de hoofdhuid zichtbaar zijn. Haarpijn wordt vaak gezien in combinatie met haaruitval.

Hoe ontstaat het?
Over het ontstaan van haarpijn bestaan veel theorieën. Sommige onderzoekers menen dat er een probleem bestaat met de spiertjes die aan de haarzakjes verbonden zijn. Weer anderen leggen een verband met prikkeling van de pijnzenuwen op de hoofdhuid. Uit onderzoek blijkt dat mensen met haarpijn veel vaker psychologische problematiek hebben dan mensen (in vergelijkbare omstandigheden) zonder haarpijn (literatuur).

Hoe wordt het behandeld?
Er is geen duidelijk omschreven behandeling voor haarpijn. Soms bieden pijnstillers uitkomst, soms zijn teerhoudende shampoo’s in staat de klachten te verminderen. Een goede psychologische begeleiding maakt deel uit van de behandeling.


Gerelateerde onderwerpen

haaruitval – overzicht
het haar
haarverzorging


Literatuur
Rebora A: Trichodynia: a review of the literature. Int J Dermatol. 2016 Apr;55(4):382-4.

Schuiven naar boven