info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Liposuctie

liposuctie plastisch chirurg

Wat is het?

Liposuctie (of eleganter: liposculptuur) is het verwijderen van overtollig onderhuids vet door middel van een speciale zuigtechniek. Het is een plastisch chirurgische ingreep die bedoeld is de contouren van het lichaam te verfraaien.

Voor wie is het bedoeld?

Liposuctie is geschikt voor het verwijderen van ongewenste vetophopingen op plaatsen zoals de buik, billen, heupen en bovenbenen. Het gaat dan om opvallende, plaatselijke ophopingen van vet bij een persoon die overigens niet overmatig dik is. Het is dus niet bedoeld als alternatief voor verminderen van overgewicht! Liposuctie geeft de beste resultaten bij mensen met een stabiel gewicht.
Een andere voorwaarde voor een succesvolle behandeling is dat de huid die boven het weg te zuigen vet ligt, elastisch en in goede conditie is. Door de behandelend arts zal uitgebreide informatie worden gegeven en met U zal worden besproken welke resultaten verwacht kunnen worden.

liposuctie

Hoe vindt de behandeling plaats?

Voorafgaande aan de ingreep zal het te behandelen gebied nauwkeurig worden afgetekend en lokaal worden verdoofd met kleine injecties.

  • Via de verdoofde huid wordt de vloeistof ingespoten voor de tumescent anaesthesie. Bij deze vorm van verdoving is er in feite sprake van een uitgebreide lokale verdoving, zonder dat algehele narcose nodig is. Door het injecteren van de verdovingsvloeistof is er ook een verminderde kans op bloedingen.
  • Nadat de tumescent verdoving is ingewerkt (na 20-30 minuten) wordt met een soort stofzuigerslangetje het overtollig vetweefsel weggezogen. Dit wegzuigen gebeurt terwijl het slangetje onder de huid heen en weer bewogen wordt. Door het slangetje op een gecontroleerde manier kris-kras onder de huid te bewegen wordt een fraai gelijkmatig resultaat verkregen.
  • De arts zal U misschien vragen nu en dan van positie te veranderen of zelfs te gaan staan. Hierdoor kan de arts een betere indruk krijgen of hij de behandeling gelijkmatig uitvoert.
  • Na de behandeling worden de sneetjes in de huid dichtgeplakt en krijgt U een elastische broek of een elastisch verband om zwelling en bloeduitstortingen te voorkomen.

Ben ik na één behandeling klaar?

Er zal altijd naar worden gestreefd om de hele procedure in één sessie te laten plaatsvinden. Omdat er per behandeling maar een beperkte hoeveelheid verdovingsvloeistof mag worden gebruikt kan het echter zo zijn dat bij uitgebreide gebieden die d.m.v. liposuctie behandeld moeten worden, de ingreep over meer dan één sessie zal worden verspreid.

Na de behandeling

Na de behandeling kan het voorkomen dat een deel van de vloeistof die is gebruikt bij de tumescent verdoving uit de kleine openingen in de huid weglekt. Dit kan gedurende de eerste dag na de ingreep nog optreden. Met celstof verband kan dit vocht worden opgevangen. Zoals gezegd krijgt U ook elastische windsels of een elastische broek om de zwelling tegen te gaan. Na de behandeling kunt U zelf geen auto rijden. Vraag altijd naar precieze instructies over de nabehandeling aan Uw arts. De eerste uren na de ingreep werkt de verdoving nog door. Wanneer deze uitgewerkt is blijkt het behandelde gebied vaak zeer gevoelig te zijn. Deze gevoeligheid houdt meestal 3 tot 4 dagen aan en kan desgewenst bestreden worden met paracetamol. De zwellingen zullen geleidelijk binnen 1 maand verdwijnen.

Welke complicaties kunnen voorkomen?

Bij liposuctie kunnen dezelfde complicaties optreden als bij meer conventionele chirurgische ingrepen. Dit kunnen o.a. zijn: bloedingen, infecties, thrombose, slechte wondgenezing en allergische reacties op de verdoving. Specifieke complicaties als gevolg van liposuctie zijn een onregelmatig huidoppervlak, oedeemvorming, tijdelijke gevoelloosheid van een deel van de huid en kleurverandering. De kans op complicaties wordt voor een deel bepaald door de ervaring en kunde van de behandelend arts.

Onregelmatig contour
De huid kan bobbelig of rimpelig worden na de behandeling. Dit kan te maken hebben met een ongelijke verwijdering van vetweefsel, onvoldoende elasticiteit van de huid of complicaties bij de wondgenezing. Onderhuidse schade die veroorzaakt is door het dunne liposuctie zuigstuk dat onder de huid wordt bewogen kan soms een onregelmatig vlekkig kleurverschil van de huid veroorzaken. Bovengenoemde complicaties kunnen permanent blijken.

Doof gevoel in de huid
Het behandelde gebied kan na de behandeling gevoelloos worden of bij aanraking een pijnlijk gevoel geven (dysaesthesie). Dit ontstaat door beschadiging van huidzenuwen tijdens de ingreep. Deze complicatie is vaak tijdelijk van karakter maar is soms ook permanent.

Vochtophoping
In het behandelde gebied kunnen als gevolg van de behandeling vochtophopingen ontstaan, bijvoorbeeld in leeggezogen gebieden. Deze pockets met vocht (seromen) moeten soms ontlast worden door ze te puncteren.

Infecties
Gelukkig zijn infecties zeldzaam. Een infectie kan echter wel een ernstige complicatie vormen wanneer de bacterie diep onder de huid ‘geënt’ wordt. Ernstige infecties bij liposucties kunnen levensbedreigend zijn!

Vet embolie
Tijdens de liposuctie kunnen stukjes vet in beschadigde onderhuidse bloedvaten terecht komen en vervoerd worden naar de longen of de hersenen. Vetembolien kunnen in deze organen infarcten veroorzaken die zeer ernstige consequenties kunnen hebben.

Beschadiging intern orgaan
Tijdens de liposuctie kan per ongeluk een inwendig orgaan beschadigen. Deze complicatie is zeldzaam maar natuurlijk bijzonder ernstig.

Hart- en nierproblemen
Tijdens de liposuctie worden vloeistoffen in het lichaam gebracht en weer opgezogen. Dit aan- en afvoeren van vrij grote hoeveelheden vloeistoffen kan soms leiden tot het uit balans raken van de eigen vochthuishouding. Dit kan leiden tot problemen met hart en nieren.

Hoe wordt het resultaat beoordeeld?

De meeste artsen geven aan dat zij het eindresultaat pas na 4 tot 9 maanden beoordelen. Meestal worden dan foto’s gemaakt die worden vergeleken met foto’s die voorafgaande aan de ingreep werden gemaakt.


gerelateerde onderwerpen

de plastisch chirurg
overzicht plastische chirurgie
lipofilling

literatuur
Collins PS et al: Evidence-Based Practice in Liposuction. Ann Plast Surg. 2018 Jan 24.

Schuiven naar boven