info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Erythroplasie van Queyrat

erythroplasie van Queyrat

Wat is erythroplasie van Queyrat?

Erythroplasie van Queyrat is een voorloper van het plaveiselcelcarcinoom van de penis. De aandoening is sterk gerelateerd aan besmetting met bepaalde typen van het menselijk wrattenvirus (humaan papillomavirus -HPV- typen 16 en 18). Erytroplasie van Queyrat is vrij zeldzaam.

Hoe ziet erythroplasie van Queyrat eruit?
Bij erytroplasie van Queyrat is er sprake van een fel rode vlek aan de penis. De afwijking zit meestal zowel op de voorhuid als de eikel en loopt vaak als een baan langs de groeve van de eikel. Het oppervlak kan glad zijn of juist iets fluwelig van structuur.
De afwijking kan, zeker in een vroeg stadium van de aandoening, worden aangezien voor een ontsteking van de voorhuid: een balanitis.
Balanitis (bijvoorbeeld op basis van eczeem of psoriasis) komt veel vaker voor dan erythroplasie en het is dan ook niet verwondelijk dat de afwijking vaak -ten onrechte- wordt behandeld als een balanitis. Wanneer de behandeling met hormoonzalf binnen korte tijd geen- of onvoldoende effect sorteert valt de verdenking doorgaans alsnog wel op erytroplasie.

erythroplasie van Queyrat

Hoe wordt de ziekte aangetoond?
Door het nemen van een proefbiopt kan de diagnose worden bevestigd.

Wie krijgt het?
Erytroplasie van Queyrat is vrij zeldzaam en wordt vooral gezien bij mannen van middelbare leeftijd en ouder. Onbesneden mannen lijken een hoger risico te hebben op de aandoening dan mannen bij wie de voorhuid verwijderd is.

Hoe wordt erytroplasie van Queyrat behandeld?
Wanneer erytroplasie van Queyrat onbehandeld blijft kan deze ontaarden in plaveiselcelcarcinoom. Plaveiselcelcarcinoom van de penis (peniscarcinoom) kan zich zeer agressief gaan gedragen en uitzaaien. Behandeling van de erythroplasie is dus altijd aangewezen.
Wanneer de erythroplasie vooral op de voorhuid aanwezig is wordt besnijdenis aanbevolen. Restplekken kunnen dan behandeld worden met bijvoorbeeld 5-fluorouracilcreme. Na een succesvolle behandeling van de afwijking is een regelmatige controle door de huisarts, dermatoloog of uroloog toch aan te bevelen.


Aan Queyrat gerelateerde onderwerpen

peniscarcinoom
penisproblemen – overzicht
balanitis (algemeen)
balanitis van Zoon

Literatuur
Antonia JR et al: Erythroplasia of Queyrat treated with topical 5-fluorouracil. An Bras Dermatolv.91(5 Suppl 1); Sep-Oct 2016

Schuiven naar boven