info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Inspuiten van spataderen

inpuiten van spataderen scleroseren

Wat is het inspuiten van spataderen?

Bij het scleroseren (inspuiten van spataderen) wordt geprobeerd door injectie van een vloeistof de spatader te laten verdwijnen. Er zijn verschillende vloeistoffen die hiervoor gebruikt kunnen worden, in Nederland is polidocanol veruit het meest gebruikte product. Sclerocompressietherapie is geschikt voor kleine tot middelgrote spataderen.

Hoe werkt het?

De vloeistof wordt met een dun naaldje in de spatader gespoten. De vloeistof beschadigt de bloedvatwand. Vervolgens wordt door middel van een elastische kous of een verband druk uitgeoefend op het been waardoor de spatader wordt dichtgeduwd. De beschadigde vaatwandjes zullen nu met elkaar verkleven en uiteindelijk verschrompelt de spatader tot een bindweefselstreng die niet meer zichtbaar is.
Dit verschrompelproces gaat vaak gepaard met een (meestal lichte) ontstekingsreactie.

Hoe wordt de behandeling uitgevoerd?

Hoewel de behandelingen in de verschillende klinieken in grote lijnen overeen komen heeft toch elk behandelcentrum heeft zijn eigen behandelprotocol. Het onderstaande behandelschema is dat van het Diaconessenhuis Leiden. Het protocol van Uw eigen arts kan hiervan afwijken. Volg altijd de adviezen en aanwijzingen van Uw eigen behandelend arts.

0 de arts tekent de in te spuiten spataderen met een markeerstift af op de huid. Dit gebeurt in staande positie. Kleine takkenbosvenen hoeven niet afgetekend te worden.
0 u gaat liggen op de behandeltafel en de arts ontsmet vervolgens de huid.
0 met een dunne naald wordt vervolgens de vloeistof ingespoten. De concentratie van de polidocanol is afhankelijk van de diameter van de te behandelen spataderen. Voor zeer kleine vaatjes wordt 0,5% polidocanol gebruikt, voor de grotere vaten zijn hogere concentraties beschikbaar.
0 het inspuiten is over het algemeen weinig pijnlijk. De behandeling van kleine, oppervlakkig gelegen spatadertjes is over het algemeen pijnlijker dan behandeling van de grotere exemplaren.
0 na het inspuiten wordt er een wattenstreng op de huid gelegd. Deze wordt vastgeplakt met pleister en vervolgens wordt en elastische kous aangetrokken.
0 na de behandeling verblijft u nog ca. 30 minuten op de polikliniek en wordt U geadviseerd om veel te lopen. Na dit half uur gaat u naar huis.

Weer thuis…

De kous dient U 3 dagen dag en nacht te dragen. Na 3 dagen doet u de kous uit en verwijdert U de watten. U kunt nu ook weer douchen.
De kous moet nu nog een aantal dagen overdag gedragen worden. De duur hangt af van de diameter van de ingespoten vaatjes en wisselt van 4 tot 11 dagen.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

Per behandeldag is er een maximum aan vloeistof dat mag worden ingespoten. Wanneer er dus veel spataderen te behandelen zijn zullen voor de volledige behandeling meerdere afspraken moeten worden gemaakt. Ook wanneer het aantal spataderen beperkt is zal meestal nog een controleafspraak worden gemaakt om het resultaat te beoordelen en eventueel nog wat ‘bij te spuiten’.

Hoe is het resultaat?

Kleinere spataderen reageren vaak goed op de therapie. Bij grotere vaten treedt nog wel eens een tijdelijke ontsteking op (flebitis).
Ook bij een goed resultaat is er (evenmin als bij andere spataderbehandelingen) geen garantie dat de spataderen wegblijven…

Zijn er bijwerkingen?

Net als bij elke medische behandeling zijn bijwerkingen mogelijk. Bij sclerocompressietherapie van spataderen zijn deze meestal mild. Er kunnen kleine blaartjes of bloeduitstortingen ontstaan bij de prikplaatsen. Er kunnen, zoals reeds aangegeven werd, ontstekingen van de spataderen ontstaan. Soms ontstaan donkere vlekjes die vaak maar heel langzaam verdwijnen.
Zeer zeldzaam is een allergische reactie die op de ingespoten vloeistof ontstaat. In verband met deze zeer kleine kans dient U na de behandeling nog 30 minuten op de polikliniek te blijven.
Bij ernstige bijwerkingen zoals nabloedingen, heftige pijn of tekenen van infecties dient U de arts te waarschuwen.

Wordt het vergoed?

Tot enkele jaren geleden werden spataderbehandelingen eigenlijk altijd vergoed door de verzekeringsmaatschappijen, mits zij werden uitgevoerd in een erkend centrum. De vergoedingsregels zijn recent echter sterk aangescherpt. Informeer voordat u de behandeling laat uitvoeren goed bij uw zorgverzekeraar om te voorkomen dat u achteraf onverwachte rekeningen van het ziekenhuis krijgt!


gerelateerde onderwerpen

spataderen
ambulante flebectomie van Muller (lokale stripping)
open been
steunkousen

literatuur
Joseph N et al: A multicenter review of epidemiology and management of varicose veins for national guidance. Ann Med Surg (Lond). 2016 Jun; 8: 21–27 (volledig artikel)

Schuiven naar boven