info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

talgkliercyste

talgkliercyste atheroomcyste

Wat is een talgkliercyste?

Een talgkliercyste of atheroomcyste is een goedaardige zwelling van de huid die ontstaat wanneer een talgklier de aangemaakte talg niet meer kan uitscheiden. De cyste neemt dan langzaam in omvang toe.

Hoe ziet het eruit?
Een talgkliercyste kan overal op de huid ontstaan waar talgklieren aanwezig zijn. Bij de mens is dat overal behalve op de handpalmen en voetzolen. Talgkliercysten zijn 0,5 tot meerdere centimeters groot. De cysten schemeren vaak wit-gelig door. Kenmerkend is het donkere plugje in dat de afvoer van talg naar het oppervlak van de huid blokkeert.

talgkliercyste atheroomcyste
Foto’s: bij het operatief verwijderen moet het hele talgkliertje verwijderd worden. De cystewand is glad en geel-wit van kleur.

Waarom moet leegdrukken vermeden worden?
Het is onverstandig talgkliercysten ‘uit te knijpen’. Door de opgebouwde druk kan de cystewand barsten en kan talg in het onderhuids bindweefsel terechtkomen. Hierdoor kan een flinke ontsteking ontstaan. Bovendien kan een gedeeltelijke verlittekening van de cyste optreden waardoor deze later moeilijker operatief kan worden verwijderd.

Hoe wordt het behandeld?
Talgkliercysten kunnen alleen door operatief verwijderen definitief worden verholpen. Het is namelijk van groot belang dat de wand van de talgkliercyste in zijn geheel wordt verwijderd omdat anders de cyste opnieuw kan ontstaan. Door een snede in de huid wordt de talgkliercyste in zijn geheel vrijgeprepareerd en verwijderd. Vervolgens wordt de huid gesloten met hechtingen.


gerelateerde onderwerpen

acne
gerstekorrels


 

Schuiven naar boven