info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Tylotisch eczeem

tylotisch eczeem

Wat is tylotisch eczeem?

Tylotisch handeczeem is een vorm van handeczeem die wordt gekenmerkt door klovende, vereelte plekken aan de handpalmen en de buigzijde van de vingers. Typisch is dat in deze verdikte eeltlaag makkelijk pijnlijke kloofjes kunnen ontstaan. Er is vooral sprake van een branderige pijn; jeuk staat minder op de voorgrond in vergelijking met andere vormen van handeczeem. De meeste patiënten met tylotisch handeczeem zijn mannen van middelbare leeftijd.
Niet zelden is er tegelijkertijd ook sprake van vergelijkbare afwijkingen aan de voetzolen.

Hoe ontstaat tylotisch eczeem?
Over de oorzaak van tylotisch handeczeem bestaat nog veel onduidelijkheid. Er wordt gedacht aan een erfelijke factor die een belangrijke rol zou spelen. Een contactallergie kan bij allergietesten meestal niet gevonden worden. Roken is een factor die een rol zou kunnen spelen bij het ontstaan van de aandoening.

Hoe wordt tylotisch eczeem behandeld?
Tylotisch handeczeem is van alle vormen van handeczeem een van de hardnekkigste.
Meestal wordt gestart met sterk werkende lokale corticosteroïdzalven en vettende zalven. Wanneer corticosteroïd-therapie onvoldoende effect sorteert kan ook ultraviolet lichttherapie worden toegepast. Eventueel kan het effect van de lichttherapie worden versterkt door toepassing van lokale methoxaleen emulsie: deze wordt dan ca. 1 uur voor de belichting op de handpalmen aangebracht.
In zeer hardnekkige gevallen kan soms gekozen worden voor orale medicatie in de vorm van retinoïden (vitamine A-zuur afgeleiden) zoals acitretine of alitretinoïne.
Onderhoudstherapie met vette zalven is altijd van groot belang, evenals het vermijden van contact met irriterende stoffen en zepen. Contact met deze producten kan het eczeem verergeren: mengvormen van tylotisch handeczeem en irritatief handeczeem komen vaak voor!

Wat zijn de vooruitzichten?
Zoals gezegd is deze vorm van handeczeem bijzonder hardnekkig. Terwijl andere vormen van handeczeem na verloop van tijd een goede kans maken om uit te doven, wordt dit bij tylotisch eczeem veel minder gezien. Bij een groep van 32 patienten met dit type handeczeem werd na 10 jaar dezelfde aandoening bij 29 mensen onveranderd aangetroffen…


gerelateerde onderwerpen

handeczeem (overzichtsfolder)
contactallergie
droge huid
kloofjes in de vingers
roken en de huid

Literatuur
Veien NK et al: Treatment of hand eczema. Skin Therapy Lett. 2003 Jun;8(5):4-7. (volledig artikel)


 

Schuiven naar boven