info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Allergie voor kiwi

Wat is een kiwi?

De kiwi is een populaire vrucht afkomstig van de plant Actinidia chinensis. Het is een vrij snel groeiende klimplant die afkomstig is uit Azië. De afgelopen 30 jaar is de kiwi als fruit in de westerse wereld bijzonder populair geworden: hij is fris zuur-zoet van smaak, makkelijk te schillen en bijzonder rijk aan o.a. vitamine C.
De afgelopen decennia is behalve een sterke groei van de kiwi consumptie ook een flinke toename van kiwi-allergie waar te nemen.

allergie voor kiwi

Wat is het allergeen in kiwi?

Het belangrijkste allergeen in kiwi is de stof actinidine. Actinidine is een proteinase, een afbreker van eiwitten.

Wat zijn de verschijnselen?

Mensen met een type I allergie voor actinidine kunnen klachten krijgen van prikkeling in de mond tijdens of vlak na het eten: dit verschijnsel heet het oraal allergie syndroom. Dit komt relatief veel voor.
contact-urticaria (galbulten): deze treden ook zeer snel op na het eten van kiwi.
astmatische klachten: de allergie voor kiwi kan zich ook uiten in plotseling optredende astmaklachten en benauwdheid.
anafylaxie: bij zeer ernstige allergische reacties op de allergenen in kiwi kan een anafylactische reactie ontstaan. Hierbij treedt ondermeer een algehele verwijding van de bloedvaten op waardoor de bloeddruk plotseling wordt verlaagd. Deze toestand is levensbedreigend.

Een veel voorkomend verschijnsel is irritatie van de huid die wordt blootgesteld aan kiwisap, bijvoorbeeld tijdens het schillen van de kiwi. Dit is géén allergie maar een reactie van de huid op het zure, bijtende sap op de huid. Dit verschijnsel heet in het Engels irritant contact dermatitis.
Irritatiereacties kunnen ook optreden na huidcontact met de behaarde schil van de kiwi.

In een grote Engelse studie (zie bronnen) bleek dat bij patienten met allergie voor kiwi vooral klachten in en rond de mond veel voorkwamen: tintelende mond (65%), slikproblemen (45%), zwelling van tong en lippen (38%). Huiduitslag kwam bij 22% van de patiënten voor.

Wie krijgt het?

Allergie voor kiwi kan op alle leeftijden ontstaan, maar wordt vooral gezien vóór het 50e levensjaar. Opvallend vaak zijn jonge kinderen aangedaan. Ook opvallend is dat juist vooral bij jonge kinderen de verschijnselen van de kiwi-allergie ernstiger zijn.

Hoe wordt het vastgesteld?

Kiwi allergie kan worden vastgesteld met priktesten: een kleine hoeveelheid allergeen extract wordt op de huid gedruppeld en vervolgens wordt er met een naaldje door het druppeltje heen oppervlakkig in de huid geprikt. Eventueel kan ook verse kiwi voor deze test gebruikt worden. Binnen 30 minuten wordt de reactie afgelezen door de arts of gespecialiseerd allergieverpleegkundige.

Kruisreactie met latex

Een probleem voor mensen met een allergie voor actinidine is dat zij soms, vanwege deze allergie, ook allergisch kunnen reageren op latex. Zo’n reactie noemen wij een kruisreactie. Over het algemeen wordt aan mensen met een latexallergie geadviseerd om geen kiwi’s te eten.


gerelateerde onderwerpen

allergie – overzicht
voedselallergie
oraal allergie syndroom
meloenallergie

literatuur
Lucas JSA et al: Kiwi fruit is a significant allergen and is associated with differing patterns of reactivity in children and adults. Clin Exp Allergy 2004;34:1115-1121


 

Schuiven naar boven