info van de dermatoloog

huidinfo.nl - kennis van de huid

Actinische cheilose

wat is actinische cheilose?

hoe ontstaat actinische cheilose?

hoe wordt het behandeld?

wat zijn de vooruitzichten? 

handige links en literatuur

samenvatting (PDF)


actinische cheilose cheilitis

Wat is actinische cheilose?

Bij actinische cheilose is er sprake van schilfering en korstvorming aan de lippen als

gevolg van schade door de zon. Het is in feite een variant van actinische keratose, maar dan gelokaliseerd aan de lippen. Actinische cheilose komt vrij algemeen voor en wordt beschouwd als een voorloper van het plaveiselcelcarcinoom.
Soms wordt actinische cheilose ook wel aangeduid met de (eigenlijk onjuiste) term actinische cheilitis.


Hoe ontstaat actinische cheilose?

Actinische cheilose ontstaat bij mensen die vele jaren onbeschermd zijn blootgesteld aan de zon. Vooral mensen van middelbare leeftijd en ouder die een buitenberoep hebben gehad lopen een verhoogd risico. Er is helaas een trend dat steeds jongere mensen actinische cheilose ontwikkelen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van uitgebreide zonblootstelling op de kinderleeftijd.
Actinische cheilose wordt vaak gezien in het kader van Chronische Actinische Schade van de Huid (CASH).

actinische cheilose
foto: schilfering, korstjes en open plekjes bij actinische cheilose

Hoe wordt het behandeld?

Zeer plaatselijke actinische cheilosekan worden verholpen d.m.v. aanstippen met vloeibare stikstof. Bij meer uitgebreide vormen zal de dermatoloog meestal kiezen voor behandeling met 5-fluorouracil crème (Efudix ®). Ook behandeling met fotodynamische therapie is mogelijk.


Wat zijn de vooruitzichten?

De genoemde behandelingen geven vaak een goed resultaat. Wanneer de plekken na de behandeling nog niet goed genezen zijn of weer snel terugkeren moet altijd opnieuw contact worden opgenomen met de huisarts of dermatoloog. De reden hiervoor is dat bij terugkerende actinische keratosen op de lippen ook altijd de mogelijkheid van ontwikkeling van plaveiselcelcarcinoom overwogen moet worden. Met name als de plekken pijnlijk of verdikt zijn, is de verdenking hierop groter en zal de dermatoloog meestal overgaan tot het afnemen van een weefselbiopt voor nader onderzoek door de patholoog.


handige links

actinische keratose
plaveiselcelcarcinoom
huidkanker – algemeen
Chronische Actinische Schade van de Huid (CASH)
zon & huid
allergie voor tandpasta

literatuur
Yazdani Abyaneh MA: Photodynamic therapy for actinic cheilitis: a systematic review. Dermatol Surg. 2015 Feb;41(2):189-98


Schuiven naar boven